Med i FoU-toppen

7sterkeAvansert og attraktiv

Rescon Mapei i Kongsvinger-regionen er et Senter for forskningsdrevet innovasjon.
Rescon Mapei i Kongsvinger-regionen er et Senter for forskningsdrevet innovasjon. 

Med i FoU-toppen

Et Senter for forskningsdrevet innovasjon har sluppet gjennom et trangt nåløye. Rescon Mapei i Nord-Odal slapp gjennom.

Dette skriver Norges Forskningsråd om ordningen Senter for forskningsdrevet innovasjon:

Senter for forskningsdrevet innovasjon
– Å bli utpekt til et  betyr å ha sluppet gjennom et trangt nåløye. Søkerne ble svært strengt bedømt med hensyn på vitenskapelig kvalitet og innovasjonspotensial. SFI-sentrene skal fremme utvikling av miljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten, og som inngår i sterke internasjonale nettverk. Sentrene som er valgt, er blant de beste miljøene i landet, og skal være en katalysator for økt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter.

COIN – Concrete Innovation Centre
7sterke-bedriften Rescon Mapei er med i COIN (Concrete Innovation Centre) som utvikler attraktive og fremtidsrettede bygg i betong. Betong fungerer både som varmemagasin og kuldereservoar. Det kan bidra til å realisere visjonen om nullenergihuset.

FoU-drevet innovasjon

Elmico
IBAS
Norsk Solkraft
Rescon Mapei