Fremtidige utdanningstilbud i Kongsvingerregionen

7sterkeAktuelt

Næringslivet og industrien i Kongsvingerregionen står foran ulike utfordringer i årene som kommer i form av økt digitalisering, økte krav til bærekraft, økt global konkurranse og høyere krav til verdiskapning og inntjening. Et av virkemidlene for å møte utfordringen er å jobbe med kompetanseutvikling.

Den 19. januar inviterer derfor 7sterkes HR-nettverk til nettverkssamling med fokus på utdanning og kompetanse. På nettverkssamlingen vil Høgskolesenteret (HiK) og Byregionprosjektet (ByR) fortelle om hva det jobbes med i forhold til utdanning og hvorfor dette er relevant for regionens næringsliv:

  • Hvorfor er det avgjørende å satse på utdanning i Kongsvingerregionen? v/ Lars Gillund, ByR
  • Hva kan HiK tilby næringslivet av relevante utdanninger? v/ Vegard Herlyng, HiK
  • Muligheter for et fagskoletilbud i Kongsvinger v/ Anders Øverby, HiK
  • HiK som samarbeidspartner i forhold til bedriftsrettede kurs v/ Beate Skadsdammen, HiK

Mellom hver bolk legges det opp til diskusjon om næringslivets forventinger og behov.

Som en avslutning vil leder i HR-nettverket/ HR-sjef i Maarud, Ole Enok Sjellestad gi en kort orientering om nye personvernregler og viktigheten av å ha kontroll på dette.

Sted: Høgskolesenteret på Rasta
Tid: 19.01 kl 09:00. Samlingen avsluttes med lunsj kl 12:00.
Påmelding: Til jan.egil.melby@hkp.no innen 12.01.18