7sterke skaffer 400.000 til basisopplæring

7sterke7nyhetene, 7nyhetene juni 2008

7sterke har fått 414.000 kroner til voksenopplæring i basisferdigheter som lesing, skriving og IKT. Det faglige ansvaret har de overlatt til Glåmdal interkommunale voksenopplæring IKS (GIV).

7sterke har fått midler til opplæringen, 414.000 kroner, gjennom program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) som er et prosjekt i regi av Vox, en etat under Kunnskapsdepartementet.

Det gjør at 7sterke og GIV kan tilby voksne arbeidstakere opplæring som utvider viktige basisferdigheter og skaffe seg en plattform for bedre lønn og økte karrieremuligheter.

– GIV har inngått en avtale med 7sterke og bedriftene Rescon Mapei, NorDan, Schütz, Bergene Holm og Kraft Foods om opplæring i lesing, skriving og IKT. Dette er vårt første samarbeid med industrien, og vi ser det som en svært spennende mulighet for alle parter, forteller dagligleder Gry Høgberg i Glåmdal interkommunale voksenopplæring IKS (GIV), som har det faglige ansvaret for opplæringsprosjektet.
Stortinget har etablert Vox som en del av fordelingspolitikken i Norge. Alle partiene sto bak opprettelsen.

– Vox skal redusere kløften mellom de som har kompetanse og de som mangler. Økt kompetanse gir bedre lønns- og karrieremuligheter, understreker Høgberg.

– Det kan være mange årsaker til at voksne ikke kan lese og skrive godt nok, og problemet omfatter mange. Vi har lang erfaring med voksenopplæring og tilpasser opplegget relatert til den enkeltes arbeidsoppgaver og behov, sier Gry Høgberg i GIV.

Planen er å sette i gang opplæringen fra 1. september. Bedriftene er i gang med å informere medarbeidere og motivere dem til å gå på kurs.

Mer informasjon om Glåmdal Interkommunale voksenopplæring (GIV) finner du på www.giv.no.