God oppslutning om HR-nettverksmøte 5. februar!

Jannicke7nyhetene

I dag har vi avholdt møte i HR-nettverket hos Eidsiva Marked. 22 stk deltok, og det ble et veldig bra møte!

Alf Erik Gundersen fra NAV fortalte om inkluderingsdugnaden, tilskuddsordninger, bruk av hjelpemiddelsentralen og ekspertbistand. Han markedsførte også nettstedet https://arbeidsplassen.nav.no der det ligger mange ledige stillinger, og det er gratis å annonsere.

Great Place To Work ved Marianne Paulsen, presenterte hvordan de jobber for at bedrifter skal lykkes med medarbeiderundersøkelsen.

Leder for HR-nettverket, Ole Enok Skjellestad supplerte  med sine egne erfaringer fra Maarud AS.

Jørn Mejdell Jakobsen informerte om advokatens hjørne som nå lanseres på våre hjemmesider under HR nettverket. Videre orienterte han om nye varslingsregler som trådte i kraft fra 01.01.20 og tema omkring medarbeiderundersøkelser. Han fortalte også om en ny kurspakke i arbeidsrett som er utviklet i samarbeid mellom Jørn, 7sterke og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Kurspakken består av 4 samlinger og vil lanseres i nær fremtid.

Takk til Eidsiva Marked for lån av lokaler og god lunsj.