Gode tilbakemeldinger på innføringskurs i bærekraft

Jannicke7nyhetene

I juni har 7sterke i samarbeid med Høgskolen i Innlandet gjennomført et innføringskurs i bærekraft.

I kurset har deltakerne lært mer om hva bærekraft er, Temaer som innovasjon, bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsansvar har vært berørt, og deltakerne har blitt utfordret til mye dialog for å koble ulike tema til egen arbeidspraksis.

-Kursformatet har fungert veldig bra, med en liten gruppe og en foreleser som inviterte til gode diskusjoner og involvering. I tillegg har vi sett at det er en stor fordel å være mer enn en fra hver bedrift, sier leder for bærekraftnettverket Veronika Wæraas.

Les mer om opplegget her.

Deltakerne fra bedriftene Mapei, GIVAS, Solør Bioenergi og Optice er fornøyde med kurset, og her er noen av tilbakemeldingene de har gitt:

  • Det bidrar til bevisstgjøring og setter i gang en tankeprosess.
  • Gir verktøy som gjør at man lettere kan identifisere de mest vesentlige områdene å gjøre noe med.
  • Man ser at man selv kan være med å påvirke bedriften i retning av mer bærekraftig virksomhet.
  • God arena hvor man kan få inn ansatte fra ulike deler av virksomheten slik at man får diskutert på tvers med ulike perspektiver.
  • Systematisk tilnærming, man får kanskje også noen aha-opplevelser i forhold til hvor man trodde skoen trykte mest.

Foreleser, Hans Olaf Delviken fra Høgskolen i Innlandet er også meget fornøyd med sine kursdeltakere. – Jeg ønsker å inspirere og bidra til at ting skjer, og bidra til at regionen løfter seg på bærekraft, uttaler han.

Det planlegges en ny kursrunde til høsten, mest sannsynlig i oktober, men datoer er ikke bestemt ennå. Informasjon kommer.