GreenHeart Industry fikk ikke Arenastatus i 2019

Jannicke7nyhetene

Vårt klyngeprosjekt GreenHeart Industry klarte ikke å nå opp i den nasjonale konkurransen til Innovasjon Norge for å få Arenastatus i 2019. Det ble utdelt 4 Arenaer i år, to maritime klynger fra Bergen og Lofoten, en klynge på autonome løsninger og Construction City i Oslo var de utvalgte. Den siste er en klynge med store aktører som OBOS for utbyggingen av den nye bydelen Ulven i Oslo.

«Selv om vi ikke nådde opp i konkurransen, er vi stolte av det betydelige arbeidet som våre 20 kjernebedrifter har nedlagt i årets søknad», uttaler styreleder i 7sterke Erik Platek. «Gjennom innovative og bærekraftige løsninger ønsker vi å ta en nasjonal posisjon innen grønn industriutvikling og økonomisk vekst. Klyngen ønsker å utvikle grønne løsninger lokalt, på tvers av bransjer og verdikjeder som er relevante nasjonalt og på sikt global», fortsetter han.

Klyngen har tre fokusområder:

  • Grønn sirkulær industri, hvor målet er å redusere og tilbakeføre avfall som innsatsfaktorer.
  • Bærekraftige produksjonsprosesser som sikrer lav ressursbruk
  • Grønn logistikk som bidrar til ressurseffektive distribusjons – og returprosesser.

Manglende Arenastatus setter ingen stopper for videre arbeid med prosjekter og strategier i våre nettverk som er ryggraden til 7sterke. De fire nettverkene jobber innen markedsføring/salg, produksjon, HR og bærekraft. Vi vil inngå et samarbeid med Teknologifakultetet på OsloMet om konkrete prosjekter, og ønsker i tillegg å utvikle et videre samarbeid med ledende klynger i Norge og Sverige innenfor sirkulærøkonomi, for å bygge kompetanse.

De siste årene har 7sterke hatt en rivende utvikling med stadig nye medlemmer og stor oppslutning om arrangementer som kurs, workshops og diverse prosjekter. Vi kommer derfor til å jobbe aktivt videre med dette.

Når det gjelder en eventuell ny Arenasøknad for 2020, så skal vi gå i tenkeboksen en runde, og så blir det opp til styret i 7sterke å avgjøre om det skal søkes på nytt om Arenastatus for GreenHeart Industry i 2020.