GreenHeart Industry mener alvor

Jannicke7nyhetene

GreenHeart Industry skal nå ta en ledende posisjon innen bærekraftig innovasjon. Klyngen ble etablert i 2019 med 23 medlemsbedrifter fra 7sterke. Gjennom cross-industry samarbeid tar klyngen mål av seg å være en nasjonal modell for grønn industriomstilling.  GreenHeart Industry mener alvor.

 – Vi snakker om Kongsvinger-regionen som det grønne hjertet i Norge, så da mente vi at Green Heart var et passende navn, sier Jan Egil Melby, som er leder for klyngen.

Innovative og bærekraftige produkter, tjenester og løsninger

GreenHeart Industry har det travelt. Styringsgruppen for den nye klyngen har gjennomført to workshops i år, flere ulike aktiviteter på tvers, og det er gjort en større spørreundersøkelse blant alle medlemmene.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har store ambisjoner med denne satsingen. Vår målsetning er å utvikle grønne løsninger lokalt på tvers av bransjer og verdikjeder, som også kan benyttes nasjonalt og på sikt globalt. GreenHeart Industry skal gjennom nye løsninger og forbedrede prosesser ta en nasjonal posisjon innen grønn industriutvikling og økonomisk vekst. Klyngen skal være en modell for andre industriregioner og gjennom dette bidra til norsk reindustrialisering.

– Forretningsidéen til klyngen er å skape økonomisk vekst ved at ulike industrier og bedrifter i verdikjeden stiller ulike krav og bidrar med ulik kompetanse og løsningsinnspill. Til sammen vil dette skape grunnlag for innovative og bærekraftige produkter, tjenester og løsninger

Ønsker å gå foran og vise vei

Jan Egil Melby mener at innovasjon sjelden skjer innenfor tradisjonelle rammer. Han mener at reelle innovasjonssprang skjer gjennom samarbeid på tvers av ulike sektorer, og at dette er en effektiv og smart måte å kickstarte innovasjonsprosesser.

– Gjennom å jobbe cross-industry med fokus på økt innovasjon og bærekraft, vil klyngen bidra til økt verdiskapning for bedriftene. I tillegg vil klyngen skape en unik modell for hvordan SMB-industri gjennom å samarbeide på tvers og med akademia og innovasjonsselskap kan bidra til investeringsvilje, vekst i verdiskapning og nye arbeidsplasser utenfor de store byene.

– Dersom Norge skal lykkes med en innlands reindustrialisering, må man sikre at alle mindre industriområder får et høyere innovasjonstrykk. Det må skapes en industrikultur som gjør at kommunene legger til rette for industriinvesteringer og at bedriftene klarer å sikre seg den nødvendige kompetansen. Bedriftene i GreenHeart Industry ønsker å gå foran og vise vei for en slik norsk reindustrialisering, sier Melby.

De gode prosjektene som engasjerer på tvers

Jan Egil Melby forteller at EU i sin Industristrategi A New Industrial Strategy for Europe, som ble presentert i februar i år beskriver nødvendigheten av en industriell transformasjon der bærekraft og digitalisering er nødvendige ingredienser for å skape en robust industri som konkurrerer globalt.

– Dette samsvarer med den Norske Industrimeldingen, Stortingsmelding 27, som er tydelige på at klimautfordringene krever at Norge omstilles til et bærekraftig lavutslippssamfunn. Samtidig har både regjeringen og bedriftseiere forventning om økt økonomisk vekst.

– Vi i GreenHeart Industry skal finne de gode prosjektene som engasjerer på tvers. En viktig driver for bedriftene er bedret lønnsomhet, og dette vil også være styrende for hvilke prosjekter de ønsker å involvere seg i.

 

 

Bildetekst:

Styringsgruppen samlet til workshop på Kongsvinger festning i september.

Foran fra venstre, Odd Anders Amdahl, ØM Fjeld AS, Chris Samways, Mills AS, styreleder, Carl Thodesen, OsloMet, Marte Tøndel HINN og Erik Platek Schütz Nordic AS.

Bak fra venstre, Jan Egil Melby, Klosser Innovasjon, leder av klyngen, Kjersti Wangen, Klosser Innovasjon AS, Stine Lilleseth, Lilleseth Kjetting AS.

Terje Sagbakken, Forestia AS, som også sitter i styringsgruppen var ikke til stede.