Helga blir ny klyngeleder i 7sterke

Jannicke7nyhetene

7sterke har over de siste seks årene bygget seg opp til å bli en vel fungerende klynge, med sterk medlemsvekst, en sunn økonomi og mange relevante aktiviteter for klyngemedlemmene. 7sterke går nå inn i en fase hvor vi ytterligere ønsker å profesjonalisere aktiviteten og bygge en enda sterkere klynge – som skal bidra til videreutviklingen av industrien i regionen. Ambisjonen er å bidra til en doblet omsetning som følge av ny industri og økt produksjon i eksisterende bedrifter innen 2030. Samtidig skal klyngen jobbe for å redusere klimagassutslippet med 55% innen 2030.

– Vi nå er glade for å få tilsatt en ny klyngeleder som skal bidra til nettopp dette, forteller styreleder i 7sterke Chris Samways. – Helga Helland har mange av de kvalitetene vi trenger når vi skal ta neste steg i utvikling av 7sterke-klyngen og industrien i Kongsvingerregionen. Hun er sterk på samarbeid, struktur og relasjonsbygging, fortsetter han.

Helga er tilbakeflyttet Kongsvinger-beboer med hjerte for regionen og har over 10 års erfaring med HR og organisasjonsutvikling, som intern rådgiver og strategisk businesspartner. Hun har opparbeidet seg bred erfaring i mellommenneskelig kommunikasjon og strukturering av komplekse organisatoriske prosesser. Helga har spilt en viktig rolle i å oppnå bedriftens mål gjennom menneskelige ressurser og organisasjonsutvikling. Ved hjelp av godt kommunikasjonsarbeid, strategisk rekruttering og tydelig kulturelt fokus har hun jobbet for et tillitsbasert og engasjerende arbeidsmiljø. Hun har erfaring med kompetansebygging, og brobygging mellom ulike kulturer og interessegrupper.

– Helga har et godt strategisk blikk, og er samtidig svært operativ og handlingsorientert. Hun er sterk på mellommenneskelige relasjoner og vil som klyngeleder bidra til å skape resultater gjennom samarbeid med andre, forteller Lars Gillund, som er daglig leder i Klosser Innovasjon.

Helga har det siste trekvart året bistått 7sterke og Klosser med å lede arbeidet i forprosjektet «kompetansesenter industri». – Hun har i dette prosjektet gjort en svært god jobb med å lede prosjektet, kartlegge kompetansebehov i industrien og strukturere informasjon fra et bredt aktørbilde (industri, opplæringsaktører, kommune og fylkeskommune), forteller Gillund.

– Som klyngeleder for 7sterke vil jeg jobbe ut fra medlemsbedriftenes behov, og vil tidlig snakke med medlemmene for å lære av det som allerede er gjort og finne ut av hvilke forventninger som finnes for tiden fremover. At min bakgrunn kommer utenom industrien gir meg mulighet til å se ting utenfra, og det er mange paralleller som kan trekkes fra teknologibransjen til industrien. Høy grad av innovasjon, rask endringstakt og teknologisk utvikling har påvirket bransjene og de ansattes hverdag de siste årene og vil fortsette i høyt tempo også fremover. I begge bransjer ligger det også en stor utfordring i å få tak i gode ansatte med riktig kompetanse som håndterer denne endringsreisen, forteller Helga.

Hun forteller at 7sterke sammen med industrien og aktører i regionen må lykkes med kompetanseheving i industrien dersom vi skal nå målene om vekst og bærekraft.

– I tillegg er infrastruktur (E16, jernbane og energi) også viktig for lokale bedrifter og for arbeidet med å tiltrekke flere til å etablere seg i Kongsvingerregionen fortsetter hun.

Som klyngeleder vil Helga bruke sitt engasjement og erfaring med å fremme kultur for kompetanse, innovasjon, og samarbeid.

– I løpet av de månedene jeg har jobbet i Klosser med kompetanseprosjektet har jeg hatt god dialog med industrien og har møtt mange dedikerte mennesker som ønsker å få ting til. Jeg ser frem til å kunne fortsette samarbeidet med industrien og støtteapparatet rundt, og få lov til å bidra til at regionen blir et bra sted å jobbe og bo, også for mine barn og kommende generasjoner, avslutter den nye klyngelederen.

Som leder for 7sterke skal Helga blant annet jobbe med:

  • Lede og utvikle klyngeprosjekter i samarbeid med medlemsbedrifter, akademia, og andre partner.
  • Bygge og opprettholde gode relasjoner med medlemsbedrifter for å avklare behov og muligheter i klyngen.
  • Styrke klyngens posisjon nasjonalt og internasjonalt.

7sterke fortsetter sitt gode samarbeid med Klosser Innovasjon og Helga vil være ansatt i Klosser og gjennom dette få støtte og bistand i arbeidet sitt fra ressursene der. Hun vil i tillegg samarbeide tett med Høgskolesenteret, forskningssenteret CREDS og Innlandet Science Park.

Helga tiltrer stillingen 15. september 2023.