Hjelper bedriftene å redusere energiforbruket

Jannicke7nyhetene

(Foto: Per Håkon Pettersen, Glåmdalen. Fornøyd trio. Fra venstre Nils Gunnar Viko teknisk sjef på Maarud, daglig leder i Klosser Innovasjon Lars Gillund og klyngeleder i 7sterke Jan Egil Melby. Per Håkon Pettersen, Glåmdalen)

7sterke, har sammen med Norsk Energi og Klosser Innovasjon utarbeidet et program for energikartlegging og energiledelse. Programmet skal bidra til at bedrifter i regionen kan redusere energiforbruket gjennom smart planlegging og kostnadseffektive tiltak.

Programmet består av fire workshops og mellomarbeid. Målet er at bedriftene gjennom denne prosessen skal skaffe seg oversikt over forbruket i ulike deler av egen virksomhet, og gjennom dette definere mål og tiltak for å kunne redusere forbruket. Programmet vil også hjelpe bedriftene med å gjennomføre en nødvendige kartlegginger for å kunne søke statlig strømstøtte hos ENOVA.

Initiativtaker for programmet er leder i produksjonsnettverket og teknisk sjef i Maarud, Nils Gunnar Viko. Han foreller at Maarud over flere år har jobbet systematisk med energiledelse og at dette har hatt bidratt til stor reduksjon av energiforbruket hos de.

– Vi har samarbeidet tett med Norsk Energi over flere år. Kartleggingene som de har bidratt til har gitt oss masse innsikt i egen fabrikk, som vi har benyttet for å igangsette energibesparende tiltak. Nå ønsker vi ønsker nå å dele våre erfaringer med bedrifter i Kongsvingerregionen forteller Viko.

Klyngeleder i 7sterke, Jan Egil Melby, forteller at programmet er representerer kjernen i 7sterke-samarbeidet.

– Bedriftene i 7sterke har over mange år delt kunnskap med hverandre. Gjennom dette programmet systematiserer vi samarbeidet. Sammen skal vi finne ut hvordan vi kan redusere energiforbruket gjennom systematisk kartlegging, se på teknologier for å redusere strømforbruket og hvor det er mulig å samarbeide for å finne gode løsninger forteller Melby.

Programmet er midt i blinken nå i en tid hvor vi lever med skyhøye energipriser og usikkerhet knyttet til leveringssikkerhet. Klosser Innovasjon har en sentral rolle i å støtte bedriftene underveis i prosessen.

– Klosser vil sette av ressurser til å bistå bedrifter med kartlegginger og analyser i mellomperiodene. Dette er en tjeneste som inngår i programpakken for de bedriftene som velger å delta i programmet. Prosjektet har fått støtte av Innlandet fylkeskommune forteller Gillund.

__________________________

Under er datoer og beskrivelse av andre gjennomføring av programmet med oppstart januar 2024:

5 workshops

1 – Intro: Arbeidsmetodikk for Energikartlegging 25.01.24

  • Datainnsamling/ kartlegging som hjemmelekse m/hjelp fra Klosser
  • Én-til-én-oppfølgingsmøte for hjelp til ytterligere analyse v/Klosser
  • Oppfølgingsmøte etter samling

2 – Forstå egen bedrift: Analyse 14.03.24

  • Én-til-én-oppfølgingsmøte for hjelp til ytterligere analyse v/Klosser

3 – Sette seg mål: Energimål 25.04.24

  • Én-til-én-oppfølgingsmøte for hjelp til ytterligere analyse v/Klosser

4 – Legge en plan: Tiltak & presentasjon 13.06.23

  • Videre arbeid individuelt per bedrift iht. plan

5 – Oppfølging og veien videre: Kontinuerlig forbedring 26.09.24

  • Hvordan få energioppfølging inn i det daglige arbeidet

Pris NOK 10 000 / 20 000 medlem/ikke-medlem per deltagende bedrift

Påmelding til helga.helland@klosser.no