HR-nettverket i partnerskap med skolene

7sterke7nyhetene, 7nyhetene november 2008

21 virksomheter er nå med i 7sterkes HR-nettverk. Medlemmene kommer fra både offentlig og privat sektor, og trekker sammen for å øke kompetanse i Kongsvinger-regionen. Et av hovedsatsingsområdene er partnerskap med skoleverket.

– Endringstakten i arbeidslivet blir stadig raskere, og læring vil i større grad bli knyttet til arbeidsgiver. Nå inviterer vi rektorer, rådgivere og lærere i regionen til bedriftene for å gi dem bedre kunnskap om industrien og lokale virksomheter. Dermed kan de forberede elevene bedre på det arbeids- og næringslivet der de skal tilbringe en stor del av sitt voksne liv, forteller leder av 7sterkes HR-nettverk Per Jonny Hanssen.

HR-nettverket jobber aktivt med å bygge partnerskap med skoleverket.

– Mange bedrifter ønsker å rekruttere lokalt, men skoleelevene i lokalsamfunnet vet skremmende lite om hva de lokale bedriftene driver med. Gjennom et partnerskap med lokale bedrifter kan skolene jobbe mer konkret med arbeids- og næringslivstemaer og forsikre seg om at ungdommen vet hvilke muligheter som finnes lokalt når de tar sine fremtidige yrkesvalg, understreker Per Jonny Hanssen i 7sterkes HR-nettverk.

Kontakt gjerne Per Jonny Hanssen om 7sterkes HR-nettverk, tlf 90 74 49 33.