HR-nettverket i gang

7sterke7nyhetene, 7nyhetene februar 2008

Dele, lære og
utvikle er stikkord når 7sterkes HR-nettverk som nå er i gang.
– Bedriftene må være raske med å melde sin interesse for deltakelse, for her
blir det fullt, sier nettverksleder Per Jonny Hanssen.

– Det har vært stor interesse for
HR-nettverket og vi har faktisk måttet sette noen grenser for hvem som kan være
med, forteller personalutviklingssjef Per Jonny Hanssen i Eskoleia.

Han
er leder for HR-nettverket for industrien.


Vi har hatt interesse fra hele Innlandet, men har måttet sette grensen ved
Kongsvingerregionen. I tillegg har vi sagt at leverandører ikke skal være med,
men kan inviteres på enkeltsamlinger.

Det
er 7sterke som har tatt initiativ til HR-nettverket. I tillegg til medlemmer
vil nettverket knytte til seg andre aktører etter behov.


Vi har alle noe å lære av andre, og større aktører i andre bransjer og næringer
kan helt klart tilføre oss noe. HR-nettverket er et tilbud til ledere med
personalansvar i bedrifter i Kongsvingerregionen. Formålet er å skapet et forum for erfaringsutveksling som kan
benyttes praktisk i hverdagen, slik at vi kan utvikle oss i fellesskap, sier
Hansen.

Alt
som ligger innenfor personal og kompetanse er naturlige arbeidsområder.
Nettverket skal brukes til å etablere kontakter, bygge relasjoner og samordne
kompetansetiltak. Målet er to til tre samlinger per år, den første før
sommeren.


Foreløpig er vi i en oppstartfase, men vi kommer til å kalle inn til et
oppstartmøte der vi konkretiserer arbeidet og prioriterer saker. I mellomtiden
håper vi industribedriftene melder seg på og gir beskjed om hvem de ønsker å ha
med som fast representant i nettverket, sier Per Jonny Hanssen.

Meld deg på HR-nettverket i dag. Send en e-post til
Per Johnny Hansen