Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Jannicke7nyhetene

Høgskolesenteret i Kongsvinger samarbeider tett med Fagskolen Innlandet, og tilrettelegger slik at studenter i Kongsvingerregionen kan følge store deler av undervisningen fra Kongsvinger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Kontaktperson: Kristin Gressberg

E-post: kristin.gressberg@inn.no

Telefon: 930 40 679

Industri 5.0

Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling. Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan man kan oppnå menneskesentrerte, bærekraftige, robuste og fleksible organisasjoner.

Industri 4.0 handler om å koble automasjon og digitalisering, mens Industri 5.0 handler om samarbeidet mellom mennesker og maskiner, hvor mennesket har en ledende rolle i prosessen. Industri 5.0 betyr også at man løfter blikket og ivaretar et større samfunnsansvar, hvor også bærekraft og innovasjon i verdikjeder og økosystemer er relevant.

Får 3,6 millioner til å gi flere fagskoleutdanning

Tre hovedelementer blir bærende:

 • Det første er mennesket. Det handler om at ansatte og kunder/brukere i mye større grad skal legge føringer for hva som skal produseres og på hvilken måte. Dette kan gjelde forhold rundt de ansatte sitt daglige virke i produksjon, teknologivalg/digitalisering, men også medvirkning i større strategiske prosesser og valg.
 • Det andre er bærekraft. Bærekraft er i stadig økende grad blitt premissgivende for industrien og i Industri 5.0 forsterkes dette ved at overordnede samfunnsbehov og bærekraft skal være førende for bedriften på strategisk og operativt nivå.
 • Det tredje krever robusthet. Dette handler i stor grad om evnen til å håndtere usikkerhet og kriser som vi i det siste har sett så mye av. Fleksibilitet i produksjon, verdi- og forsyningskjeden, hvor ulike former for digitalisering kan være eksempler på dette.

Utviklingen av studiet er gjennomført i et samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fagskolen i et 3-partssamarbeid (NCE Manufacturing, 7sterke, Norsk Industri, NHO, BNL, industrimiljøet i Åndalsnes, Norske trevarer, Fellesforbundet, FLT, Røros dører og vinduer, Nor-Dan, Høgskolesenteret i Kongsvinger, Tynset studie- og høgskolesenter mfl.)

Studiet består av 11 enkeltmoduler:

 • Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen (10 stp.)
 • HMS-ledelse (5 stp.)
 • Kvalitetsledelse (5 stp.)
 • Innovasjon (5 stp.)
 • Designdrevet innovasjon (5 stp.)
 • Intraprenørskap (5 stp.)
 • Entreprenørskap (5 stp.)
 • Prosjektledelse innføring (5 stp.)
 • Prosjektledelse fordypning (5 stp.)
 • Lean, prinsipper og verktøy (5 stp.)
 • Lean, ledelse og forbedringsarbeid (5 stp.)
Mulighet for å ta enkeltmoduler

Studenten kan ta hele studiet og få vitnemål, eller velge å ta modulene hver for seg og få gjennomført og bestått modul, karakterutskrift.

Hva lærer du?

Studiet i Industri 5.0 henvender seg til fagfolk som i dag er ansatt i industribedrifter. En av modulene er bransjespesifikk mot trevarebransjen, denne modulen er særlig aktuelt for fagarbeidere i trevarebransjen da det er etablert et nært samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og ledende bedrifter i trevarebransjen. De øvrige modulene er ikke bransjespesifikke.

Studiet og modulutformingen vil legge stor vekt på fleksibilitet og studentenes ønsker og behov. Målet med det nye studiet er å utvikle og forbedre fagarbeidernes kompetanse. Med økt utdanning vil de få bedre grunnlag for utformingen av egne arbeidsoppgaver. Med bredere innsikt vil de også kunne ta flere og bedre egne beslutninger, noe som vil bidra til økt selvstendighet og mindre hierarki. Studiet er derfor komponert med moduler som ivaretar både teknologi og prinsipper for å utvikle menneskene i organisasjonen til fleksible og omstillingsdyktige medarbeidere for å oppnå en bærekraftig og robust organisasjon

Det satses enda sterkere på fagskole i Kongsvingerregionen.

Gjennomføring

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen (10 stp.)
Søknadsfrist: 29.09.2023. Oppstart: uke 42, 2023. Antall uker: 14

HMS-ledelse (5 stp.)
Søknadsfrist 30.03.2023, Oppstart 12. april, 2023. Antall uker: 9

Kvalitetsledelse (5 stp.)
Søknadsfrist 04.08.2023, Oppstart uke 34, 2023. Antall uker: 9

Innovasjon (5 stp.)
Søknadsfrist: 06.10.2023, Oppstart uke 43, 2023. Antall uker: 9

Designdrevet innovasjon (5 stp.)
Søknadsfrist: 24.11.2023, Oppstart uke 50, 2023. Antall uker: 9

Intraprenørskap (5 stp.)
Søknadsfrist: 01.02.2024, Oppstart uke 8, 2024. Antall uker: 9

Entreprenørskap (5 stp.)
Søknadsfrist: 22.03.2024, Oppstart uke 16, 2024. Antall uker: 9

Prosjektledelse innføring (5 stp.)
Søknadsfrist: 01.12.2023, oppstart uke 2, 2024. Antall uker: 9

Prosjektledelse fordypning (5 stp.)
Søknadsfrist: 09.02.24, oppstart uke 10, 2024. Antall uker: 9

Lean, prinsipper og verktøy (5 stp.)
Søknadsfrist: 10.11.2023, oppstart uke 48, 2023. Antall uke: 9

Lean, ledelse og forbedringsarbeid (5 stp.)
Søknadsfrist: 26.01.2024, oppstart uke 7, 2024. Antall uker: 9

MELD DEG PÅ VIA LINKEN HER!