Industrien investerer 1,5 millioner i nye lærlingeplasser

7sterkeAktuelt

Industriens egne organisasjoner har bevilget 1,5 millioner kroner for å øke antallet lærlingeplasser i Glåmdalsregionen. Prosjektet ledes av 7sterke i samarbeid med Hedmark fylke og Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet.

– Formålet med tilskuddet er å stimulere til at flere lærlinger får lærlingeplass i Glåmdalsregionen, forklarer Erik W. Thomassen, leder i 7sterkes HR-nettverk.

Styringsgruppe for de næringsrettede utviklingsmidlene i Sør-Hedmark (SNUS) forvalter RDA-midlene på vegne av industrien i de sju Glåmdalskommunene. De har bevilget 1,5 millioner kroner over en periode på to år, der hver lærlingplass kan få støtte med inntil 50 000 kroner i året.

– Tilskuddet kommer i tillegg til fylkets ordinære lærlingtilskudd og administreres av Fagopplæringskontoret hos fylkeskommunen. Industribedrifter som inngår nye lærekontrakter med oppstart i perioden 1. juli 2015 til 1. november 2016 kan søke.

Industrien i Sør-Hedmark har hatt noen tøffe år med tap av arbeidsplasser. Nå bretter de opp ermene og ser fremover. Målet er å doble antall lærlinger som tas inn, og det er definert ti ulike fagområder som skal prioriteres.

– Kompetanseheving og utdannelse er viktig for oss i 7sterke. Det er medlemsbedriftene selv som har meldt inn behov, og kriteriene er blant annet basert på resultatene fra denne kartleggingen. Sammen øker vi nå kvaliteten i alle ledd av utdanningsløpet, forklarer Thomassen.

I den videregående skolen er tilskuddet en kjærkommen nyhet. De ser stor nytte i et tett samarbeid med 7sterke og opplæringskontorene.

– Det har vært vanskelig å finne lærlingplasser til alle elevene som går ut av VG2, og det resulterer i at mange unge dropper ut av utdanningsløpet. Tilskuddet vil gjøre det enklere å motivere bedriftene til å ta inn flere lærlinger og opprettholde plassene de har. Da vil flere fullføre utdannelsen sin, sier Anne Breen, lærlingkoordinator ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger.