Industriforum viste bredde

7sterkeAktuelt

Over 140 deltakere på 7sterke Industriforum 2016 fikk et innblikk i hva som rører seg i den lokale industrien, og det er mange gode nyheter. I tillegg bød arrangementet på faglig påfyll fra Atle Jensen og Sjur Dagestad, samt en trivelig avslutning på et fullsatt Bastian.

– Det er veldig hyggelig at over 140 deltakere fra 45 forskjellige virksomheter setter av en hel dag til å møtes for å ta pulsen på Industrien i Kongsvinger-regionen. 7sterke Industriforum befester seg som den årlige møteplassen for industrien og dens samarbeidspartnere, sier Jan Roger Broen, leder i 7sterkes produksjonsnettverk.

Årets arrangement bød på et bredt spekter av foredrag. Deltakerne fikk høre suksesshistoriene til bedrifter som SAPA, Sandermoen, Envisor og Flisa Trykkeri. Thomes Trømborg fra Nedre Romerike Vannverk IKS og Kjetil Ånstad fra Fiskå Mølle Flisa AS delte sine positive erfaringer med Lean med GLØD, mens Anders Enger og Tove Gulbrandsen ga et innblikk i viktigheten av Ungt entreprenørskap.

Viktig møteplass
– Vi har også i år fått gode tilbakemeldinger på innholdet og rammen rundt. Med godt over 80 deltakere fylte vi Bastian til randen under Industripuben, og det viser også viktigheten av sosiale møteplasser der vi kan knytte kontakter på tvers av bedriftene i en uformell sammenheng, sier Broen.

– Det var korte og interessante faglige innlegg fra et bredt utvalg bedrifter med en god og positiv vinkling. Spesielt artig var det å høre at flere hadde fått mye ut av Lean med GLØD, som jeg selv har deltatt på, sier Johan Bråtane, vedlikeholdsplanlegger i Forestia AS i Våler.

– Industriforum er en kjempefin arena der du kan prate med folk du normalt ikke treffer. Det var moro med Industripub også, der det var enda enklere å snakke med andre om både jobb og andre ting.

Imponerte politikere
Fire lokale ordførere hadde tatt turen til Industriforumet.

Ordfører Ørjan Bue i Åsnes, leder for byregionprosjektet Lars Gillund, ordfører Kamilla Thue i Eidskog og ordfører Sjur Strand i Kongsvinger var alle fornøyd med det industrien viste fram under 7sterke Industriforum 2016. Ordfører Lise Selnes i Nord-Odal var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ordfører Ørjan Bue i Åsnes, leder for byregionprosjektet Lars Gillund, ordfører Kamilla Thue i Eidskog og ordfører Sjur Strand i Kongsvinger var alle fornøyd med det industrien viste fram under 7sterke Industriforum 2016. Ordfører Lise Selnes i Nord-Odal var ikke til stede da bildet ble tatt.

– Det er viktig og betydningsfullt med sånne dager der vi får løftet fram alt det gode vi sitter på i vår region. Vi har et næringsliv bestående av kompetente, flinke folk og vi er kanskje litt for beskjedne. Vi må være flinke til å jobbe sammen for å bygge opp under den optimismen som råder, og der tror jeg vi er på rett vei, sier ordfører Kamilla Thue i Eidskog.

Hun får støtte av ordfører Sjur Strand i Kongsvinger.

– Industriforum 2016 var veldig interessant på mange måter. Det er godt å se at 7sterke har kommet styrket ut av omstillingen, og at alle parter jobber sammen mot et felles mål, understreker han.

Atle Jensen fra SINTEF Raufoss Manufacturing ga gode eksempler på hvorfor industrien må være forberedt på endringene som kommer.

Atle Jensen fra SINTEF Raufoss Manufacturing ga gode eksempler på hvorfor industrien må være forberedt på endringene som kommer.

Viktig å se fremover
Næringslivet står overfor store utfordringer, og 7sterke ønsker å ligge i forkant. Atle Jensen fra SINTEF Raufoss Manufacturing snakket i sitt foredrag om Industri 4.0, og viktigheten av å være forberedt på endringene som kommer. Dette ble fulgt opp av innovasjonsprofessor Sjur Dagestad, som med stor entusiasme ga eksempler på viktigheten av fornyelse og av å tørre å drive innovasjon og skaffe ressurser som kan se ting annerledes.

– Jeg kaller det learning by tryning, sa Dagestad til stor latter fra salen.

Sjur Dagestad holdt et engasjerende foredrag om viktigheten av kontinuerlig innovasjon under 7sterke Industriforum 2016.

Sjur Dagestad holdt et engasjerende foredrag om viktigheten av kontinuerlig innovasjon under 7sterke Industriforum 2016.

Styreleder Trond Hagerud i 7sterke oppsummerte fornøyd dagen avslutningsvis.

– Vi er veldig fornøyd med at SINTEF Raufoss Manufacturing har tatt over vekstselskapet vårt, og at vi har fått et sterkere styre og flere medlemmer. Nå åpner vi opp for at flere aktører i næringslivet som føler et fellesskap med oss kan delta både i nettverkene våre og som medlemmer. Vi fokuserer på veien videre, og de som vil være med må henge på, konkluderte han.

Presentasjon av industrien
Næringsrettede midlene til regional utvikling (RDA) erstattet differensiert arbeidsgiveravgift i 2004.

– Denne ordningen har bidratt til økt konkurransekraft i regionen, forklarte Ola Rostad i Tretorget.

Han ga en oversikt over alle de viktige prosjektene RDA-midlene har bidratt til siden den gang, inkludert felles prosjekter, møteplasser og profilering. Nå skal RDA-ordningen avvikles, og 7sterke utvikler i disse dager en ny verktøykasse for industrien i regionen. Den vil ligge tilgjengelig på 7sterke.no og inneholde salgspresentasjoner, bedriftsfakta, en tekst- og bildebank, samt nye presentasjonsfilmer.

Ola Rostad ga en oversikt over alle de viktige prosjektene RDA-midlene har bidratt til.

Ola Rostad ga en oversikt over alle de viktige prosjektene RDA-midlene har bidratt til.