Ingvild Isene Lind er pilot i Talent Traineeship

GuruTalent traineeship

Jente som smiler

Ingvild Isene Lind er på oppløpssiden i løpet hun startet på i fjor høst. Hun har allerede fått toppkarakter på masteroppgaven, og nå gjenstår seks måneder som trainee hos Schütz Nordic AS. Ingvild Isene Lind er pilot i det nye «Talent Traineeship» til 7sterke, og den kandidaten anbefaler programmet på det sterkeste.

 – Dette er en unik og vanvittig stor mulighet, som jeg er evig takknemlig for at jeg har fått. Det er vanskelig å se det praktiske i en teoretisk drevet masteroppgave, men med dette programmet blir vi tvunget til å samkjøre teori og praksis. Det gir et helt annet fundament for arbeidet, sier Ingvild Isene Lind.

Meget, meget gøy

Det var på et masterseminar i regi av Høgskolen i Innlandet (HINN) på Rena at den unge kandidaten ble presentert for det nye Talent Traineeship-programmet.

– Rolf Findsrud er profilansvarlig på HINN, og det var han som presenterte oss for dette opplegget. Det var også han som introduserte oss for Schütz, og mente at vi ville være en perfekt match. Jeg tenkte at det går jo an å søke og så får vi se hvordan det går, sier Ingvild Isene Lind, som er overlykkelig for at prosjektet gikk i orden.

– Jeg føler at jeg har vært ekstremt heldig. Meget, meget gøy, smiler hun.

Forslag til nye løsninger

«Innvirkningen av CSR-initiativer på merkeverdi i en B2B kontekst: Betydningen av emosjonelle – vs. funksjonelle aspekter» er tittelen på masteroppgaven som Ingvild skrev sammen med samboer Martin Hanssen i vår. Det var for øvrig meningen at Hanssen også skulle delta på Talent Traineeship-programmet, men han valgte i stedet å takke ja til en stilling på et nyetablert forskningssenter på Kongsvinger.

– CSR er en forkortelse for Corporate Social resposibility. Vi har studert hvilke aspekter som kundene til Schütz Nordic AS legger vekt på når de evaluerer bedriften sitt gjennvinningssystem, og ut fra studiets funn vurdert hva man bør legge vekt på ved markedsføring av dette systemet. Vi skal ut fra funnene gjennom masteroppgaven komme med forslag til hva man kan gjøre for å skille seg ut fra konkurrerende aktører, sier Ingvild Isene Lind, som synes det blir spennende å arbeide med implementering av de nye ideene i månedene som kommer.

Snart i gang med implementeringen

Ingvild og Martin skal presentere funnene og ideene for ledelsen i Schütz Nordic AS i et digitalt møte i juni, og regner med å komme i gang med implementeringsarbeidet rett over sommeren. Da håper hun at koronarestriksjonene har blitt såpass mye lettere at hun kan være mest mulig fysisk til stede.

– Vi har bare hatt ett fysisk møte i lokalene til Schütz, men det var veldig verdifullt å få den omvisningen. Men det har fungert veldig bra med digitale møter, også, og på mange måter har det gjort arbeidet lettere for oss. Erik Platek har vært veldig imøtekommende, og helt sentral i prosjektet. Vi har fått tilgang til nettverket og kunnskapen hans, og hjelp til å finne både kunder og informanter. Gjennom Erik Platek har vi fått anledning til å intervjue faglig flinke og kunnskapsrike folk i høye stillinger, og det gir masteroppgaven og arbeidet med den en helt annen seriøsitet, sier Ingvild.