Gode resultater av SIVAs vekstselskap

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010 ekstrautgave

De 15 vekstselskapene i SIVA-regi har resultert i 71 nye bedrifter, og 75 % av de nye bedriftene sier at vekstselskapet hadde avgjørende betydning for bedriftsetableringen.

SIVAS vekstselskap, de såkalte industri-inkubatorene, har oppnådd gode resultater etter at ordingene ble etablert i 2004. Det konkluderer Nordlandsforskning i en evaluering fra 2008. De peker blant annet på at

  • Vekstselskapene (15) har resultert i 71 nye bedrifter, og 75 % av de nye bedriftene sier at selskapet har hatt avgjørende betydning for bedriftsetableringen.
  • 59 % av bedriftene sier at de har gjennomført etableringen raskere og/eller i større skala som følge av støtten fra ordningen.
  • Hver krone SIVA har skutt inn har utløst to kroner i form av driftstilskudd og aksjekapital fra private aktører.
  • Vekstselskapene har bidratt til å etablere utviklingsprosjekter som ellers ikke ville ha funnet sted.
  • Over 90 % av de nye bedriftene forventer å nå ut til et internasjonalt marked i løpet av to år.