Slik virker et SIVA-vekstselskap

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010 ekstrautgave

Et SIVA-vekstselskap er et effektivt redskap for nyskaping. Formålet er å gjøre gode idéer til bærekraftige bedrifter.

SIVAs vekstselskap ble opprettet som verktøy for å fremme nyskaping når etablerte bedrifter må omstille seg, eller når det trengs ny vekst i industriområder. Programperioden er 5 år.

7sterke i ny rolle

Vanligvis springer vekstselskapet ut av én enkelt industribedrift, den såkalte morbedriften, som ønsker knoppskyting eller omstilling. I dette tilfellet tar hele regionen morbedriftens rolle gjennom 7sterke.

Vekstselskapet er organisert som et AS med morbedriften og andre lokale investorer er eiere sammen med SIVA. SIVA venter at eierne viser engasjert og tydelig eierskap, de må stille kompetanse og ressurser til disposisjon og være villige til å gå inn som eiere i nyetableringer der det er naturlig.

Idébank og tankesmie med kapital i ryggen

Vekstselskapet identifiserer forretningsideer og finner ressurspersoner som har kompetanse og motivasjon til å sette i gang nye bedrifter. Selskapet er med og eier nyetableringen og følger aktivt opp utviklingen gjennom den kompetansen eierne sitter på. Det er svært viktig at gründerbedrifter har aktive, langsiktige eiere. Det er derfor vekstselskapet skal være med og eie den første tiden. Etter hvert er det naturlig å søke nye, strategiske eiere.

Å finne riktige ressurspersoner som kan ta rollen som gründer er en svært sentral oppgave og en kritisk suksessfaktor. Her vil en kunne dra nytte av et samspill mellom lokal innsikt og den eksterne kompetansen og nettverket i SIVA.

Mål: minst 10 nye bedrifter

SIVAs mål for et vekstselskap er minst 10 nye, vekstkraftige bedrifter eller industrioperasjoner. Vekstselskapet skal knyttes opp i det regionale nettverket av næringshager og kunnskapsparker for å fremme synergieffekter og hensiktsmessig ressursbruk.