7sterke ønsker velkommen til innføringskurs i bærekraft, med kursdatoer 15., 19. og 24 januar

Jannicke7nyhetene

I kurset får deltakerne en innføring i hva bærekraft er, og vi setter det inn i en større sammenheng. Temaer som innovasjon, bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsansvar blir berørt, og deltakerne vil bli utfordret til mye dialog for å koble ulike tema til deres egen arbeidspraksis.

Kurset vil videre gi en innføring i etiske begreper, som kan være nyttige verktøy i arbeid med bærekraft og innovasjon. Vi går også igjennom noen modeller og teorier som deltakerne kan bruke for å jobbe systematisk med for å utvikle bedriften i en mer bærekraftig retning.

For at kursopplegget skal være så relevant som mulig så ønsker vi at deltakerne ved påmelding kommer med innspill på problemstillinger, eksempler eller tema de ønsker å ha fokus på, og hva som er deres motivasjon for å ta kurset.

Kurset er knyttet til et forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet, og deltagerne blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Det er fordel å være mer enn 1 deltaker fra samme virksomhet.

Undervisningsform, gjennomføring og pris

  • Kurset går over 3 kursdager a’5 timer
  • Datoer:Nye datoer er 15., 19. og 24 januar, kl. 9-14
  • Sted: Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger
  • Pris: 6.000,- pr. deltaker
  • Det serveres enkel lunsj

Samlingene vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene, både på og mellom samlingene.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset vil være Høgskolelektor Hans Olaf Delviken, Handelshøgskolen Innlandet- Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.