Invitasjon til 5S-samling, lær Lean i praksis

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2012, Aktuelt

Kan du krysse av for én av disse?

– Bedriften er i gang med Lean og vil utveksle erfaringer med andre Lean-bedrifter

– Bedriften tenker på Lean og vil ha praktisk veiledning for å komme i gang

Da bør du delta på 7sterkes 5S-samling

– mandag 16. april 2012, kl 11–15 (teori)

– torsdag 19. april 2012, kl 8.30–15 (praksis)

Hos Schütz Nordic AS, Norvald Strandsv 131, SIVA, Kongsvinger

Instruktør: sertifisert Lean-manager Vegard Grønnerud, Eskoleia Stål.

Meld deg på her. Begrenset deltakerantall. Din påmelding vil bli bekreftet. Påmeldingsfrist 10. april.

5S – en kjernemetode

5S er en kjernemetode i Lean og en god åpning på Lean-arbeidet. På samlingen blir det først en ettermiddag med 5S teori og så en hel dag med praktisk 5S-arbeid hos Schütz Nordic.

Instruktør i Norges-toppen

Instruktør er produksjonssjef Vegard Grønnerud fra Eskoleia Stål. Han er blant landets første sertifiserte Lean-managere, han har bred erfaring fra Lean-prosesser, og var en av innlederne på Lean Forum Norges årskonferanse i 2011.

Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, Shitsuke

5S består av fem definerte og konkrete aktiviteter som bygger på hverandre. I Leans hjemland Japan har alle fem navn som begynner på S, altså 5S. Her er oversettelsen:

1S Seiri – Sortér utstyr og materiell. Rydd unna alt du ikke bruker.

2S Seiton – System. Fast plass til alt og alt på plass.

3S Seiso – Skinnende rent. Gjør rent, hold orden, la det se ut som nytt.

4S Seketsu – Standardiser prosedyrer og ansvarsfordeling.

5S Shitsuke – Stå løpet. Gjør 1S–4S til daglig rutine og ikke skippertak

Les mer om Lean her.

Vet at det virker

7sterkes produksjonsnettverk har god erfaring med 5S-samlinger på tvers av bransjer. Etter en tilsvarende samling hos Glamox Luxo i 2011 understreket deltakerne at opplegget ga trygghet og god kommunikasjon og førte til nye effektiviseringsprosjekter.

Meld deg på

– mandag 16. april 2012, kl 11–15 (teori)

– torsdag 19. april 2012, kl 8.30–15 (praksis)

Hos Schütz Nordic AS, Norvald Strandsv 131, SIVA, Kongsvinger (kart)

Meld deg på her. Begrenset deltakerantall. Din påmelding vil bli bekreftet. Påmeldingsfrist 10. april.

Les om vertsbedriftene Schütz Nordic AS og Eskoleia AS

7sterkes produksjonsnettverk

Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum og en arena for læring på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker produksjon og lønnsomhet. Lean har vært et satsingsområde helt fra starten. Les mer om 7sterkes produksjonsnettverk her.

Meld deg på 5S-samling 16. og 19. april. Begrenset deltakerantall. Din påmelding vil bli bekreftet. Påmeldingsfrist 10. april.