Invitasjon til ledertreningsprogrammet LEAN med GLØD for Ledere

Jannicke7nyhetene

7sterke og NAV inngikk i 2011 et samarbeid om gjennomføring av ledertreningsprogrammet LEAN med GLØD for førstelinjeledere i industrien mot arbeidspraksis for ungdom i alderen 16 til 25 år gjennom prosjektet Ny start.

7sterke har behov for å heve lederkompetansen på sine ledere, og å rekruttere nye medarbeidere. 7sterke har også behov for å synliggjøre at industribedriftene i regionen tar et samfunnsansvar slik de tidligere har gjort gjennom Ny Start-prosjekter og en bevisst satsing på å få flere ungdommer til å velge fagutdanning ved å tilby lærlingeplasser.

Kontaktpersoner for interesserte bedrifter og deltagere

Frist for påmelding er 1. januar 2020 til Erik W. Thomassen, e-post: wthom@online.no som også kan svare på eventuelle spørsmål. Tlf.: 913 088 30.

Les mer om programmet her: Invitasjon til Lean Med Glød – Ny Start 2020 (004) final 151019