Jakter internasjonalt gjennombrudd

7sterke7nyhetene, 7nyhetene oktober 2011

Miljøforbud mot gamle metoder er en kjempemulighet for EDAB,
som arbeider med overflatebehandling av aluminium. Sammen med SINTEF Raufoss
Manufacturing jakter de på miljøvennlige alternativer.

Den som finner en milljøriktig erstatter til 6-verdig krom som overflatebehandling til aluminium og stål i maritime miljøer, gjør kjempebutikk. Det er denne jakten EDAB er med på sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing (SRM) og forhåpentligvis EDABs kunde Volvo Penta.

– Vi prøver å få til et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, fortalte Svante Dahlmann fra EDAB og Sverre Gulbrandsen Dahl fra SRM under industriforumet fredag.

EDAB er nå eneste leverandør av overflatebehandling til Volvo Penta. Den kontrakten har de fått takket være sin store kompetanse på fagfeltet og også fordi de er miljøbevisste. EDAB er en av de få i lakkeringsbransjen med miljøsertifiseringen ISO 14.001.

Også propeller

I tillegg til overflatebehandling arbeider EDAB med en forespørsel fra Volvo Penta om å slipe propeller i en prosess som kombinerer roboter og manuelle operatører.  EDAB ønsker å utvikle sin virksomhet til mer industriell produksjon, og dette er et ledd i denne strategien.

– SRM tror den kompetansen og erfaringen EDAB har på dette området kan bygges ut til noe som vil gjøre en forskjell for produksjonen av små propeller internasjonalt, sa Sverre Gulbrandsen Dahl til 7sterkes industriforum.

edab_svante_dahlman_sverre_gulbrandsen_dahl_3.jpg

EDAB har fått med seg SINTEF Raufoss Manufacturing i
et produktutviklingsprosjekt med store muligheter, også internasjonalt. Svante
Dahlmann, EDAB (tv) og Sverre Gulbrandsen Dahl fra SRM presenterte mulighetene
for 7sterkes industriforum.