Kan bedriften bli mer sirkulær? Nå kan dere få dekket kostnadene til «Sirkulær Analyse» via kommunale næringsfond.

Jannicke7nyhetene

Kongsvingerregionen jobber med ulike tiltak for å nå klimamålene og FNs bærekraftsmål på mange felt. Et av virkemidlene som 7Sterke ønsker å fronte, er overgang til sirkulærøkonomi. Gjennom vårt samarbeid med Circular Norway videreformidler vi nå verktøyet «Sirkulær Analyse» til våre medlemsbedrifter. Gjennomføringskostanden dekkes 100% gjennom enkel søknad til kommunalt næringsfond.

I «Sirkulær Analyse» gjennomgår en rådgiver fra Circular Norway virksomhetens forretningsmodell og setter dette opp mot sirkulære nøkkelprinsipper. Totalt vurderer og «zoomer» de inn på 80+ strategier. I tillegg vises det til eksempler som viser hvordan disse strategiene brukes i praksis i andre virksomheter.

Sammen med bedriftens daglig leder eller miljørådgiver (eller annen ressurs), gjennomføres en GAP-analyse for å kartlegge hvordan dagens operasjonelle og organisatoriske aktiviteter møter de syv prinsippene for sirkulærøkonomi. GAP-analysen gjennomføres med et digitalt verktøy som sikrer god struktur. Resultatene presenteres i en rapport med et diagram som definerer hvor langt bedriften har kommet i en sirkulær omstilling, og synliggjør hvor i verdikjeden det er størst potensial for å lykkes med en omstilling.

Analysen inneholder:

  • Kartlegging av bedriftens sirkulære nåsituasjonen
  • Vurdering av potensial for økt sirkularitet
  • Mulige sirkulære strategier
  • Grunnlag for å utarbeide handlingsplan for sirkulær omstilling
  • Visuell fremstilling av nåsituasjon for rapportering til kunder og investorer

«Sirkulær Analyse» har for våre medlemmer fast pris kr 30.000,-. Du kan får støtte til å dekke gjennomføring av analysen gjennom å søke næringsfond i den kommunen dere er lokalisert;

Sør- og Nord-Odal. Odal næringsfond. Frist 28. mai 2021

Kongsvinger. Kommunalt næringsfond. Løpende behandling

Eidskog: Kontakt Eidskog kommune

Grue: Kontakt Grue kommune

Åsnes: Åsnes nærings- og utviklingsfond. Frist 1. juni 2021

For spørsmål om «Sirkulær Analyse» kontakt Alexander F. Christiansen, e-post: ac@circularnorway.no, tlf.: 481 78 088