Kartlegger utdanningsbehov. Bli med!

7sterkeUncategorized

På vegne av næringslivet i Kongsvingerregionen kartlegger Tretorget behovet for et lokalt fagskoletilbud. Undersøkelsen vil vise hvilket behov arbeidsgivere har i sine virksomheter og hvilket behov innbyggerne har for sin egen del. Oversikten skal brukes til å arbeide for utdanningstilbud som er tilpasset regionens arbeidsliv.

Klikk her for å komme til undersøkelsen. Du kan svare fram til tirsdag 14.februar.