Kjemp for 60 millioner

7sterkeAktuelt

Da Erna Solberg besøkte skogindustrien i Hedmark benyttet administrerende direktør Bjarne Fluto i Forestia anledningen til å takke RDA-midlenes mor for innsatsen. Nå maner han politikerne til å stå samlet for å bevare ordningen, som betyr millionbeløp for regionen.

– Vi trenger stimuli for å styrke næringslivet. I vår region har RDA-midler på drøyt 45 millioner kroner utløst aktiviteter for mer enn 150 millioner kroner de siste fem årene. Nå er det viktig at vi får med oss politikerne for å ikke miste denne muligheten, sier administrerende direktør Bjarne Fluto i Forestia.

Det var da Høyre-leder Erna Solberg besøkte Hedmark for å snakke om utfordringene og mulighetene i skogindustrien Fluto benyttet anledningen til å takke henne for RDA-ordningen og kompensasjonsmidlene den utløste. Det var i egenskap av kommunal- og regionalminister at Solberg i 2004 etablerte ordningen, som en erstatning for differensiert arbeidsgiveravgift. Høyre-lederen er opptatt av å videreføre regionale midler som styres av næringslivet selv. Den oppskriften har vært en ubetinget suksess så langt.

– Det er spesielt gledelig å se at så mye av midlene har gått til fellestiltak som går ut over å mele den enkelte bedriftens kake. Sammen har vi etablert arenaer som bør følges opp og videreutvikles, for eksempel 7sterke og de ulike nettverkene som er etablert der, forklarer Fluto.

Forestia omsetter for cirka 700 millioner kroner i året, og fabrikken på Braskereidsfoss står for halvparten. Som mange andre lokale industribedrifter har de hatt god nytte av RDA-ordningen, som er beregnet til å bedre konkurranseevnen med 60 millioner kroner årlig for næringslivet i Sør-Hedmark.

– Det er et poeng at da RDA-ordningen ble opprettet i 2004, var Hedmark det eneste fylket der det ble etablert et eget program for skog- og treindustrien. Næringen har hatt tøffe tak, og RDA-ordningen har bidratt med betydelige beløp. Min oppfordring er at politikerne nå må kjempe for å videreføre RDA-midlene, understreker Fluto.

Les mer
Avhengig av at RDA-suksessen videreføres
7sterkes presentasjon av RDA-midlene i Sør-Hedmark