Klyngestatus vil gi økt vekst for industrien i Kongsvingerregionen

7sterkeAktuelt

Deltakelse i klyngeprogram lønner seg for deltakerbedriftene. Analyser gjort av SSB og Menon Business Economics viser at bedrifter som deltar i klyngeprogram har høyere omsetning og verdiskapning, enn bedrifter som ikke er en del av en klyngesatsning.

Styret i 7sterke vedtok tidligere i høst en ambisjon om å søke arenaklynge-status. Hedmark kunnskapspark ble samtidig gitt rollen som fasilitator for klyngearbeidet, og Jan Egil Melby er ansatt som klyngeleder. Hans skal også være sekretariat for 7sterke. Torsdag 16.11 samlet 7sterke sine medlemsbedrifter til en svært vellykket klynge-workshop. Dette var den første av flere workshops hvor 7sterke skal definere strategier og satsningsområder for fremtidig samarbeid.

Svært gode erfaringer hos NCE Raufoss og NCE iKuben
Målet med den første samlingen var å gi flest mulig bedrifter innsikt i hvilke effekter klyngeprogrammet har hatt blant annet for for NCE Raufoss og NCE iKuben i Molderegionen. Konklusjonen deres er klar: Deltakelse i klynger skaper stor verdier for bedriftene i form av samarbeid, innovasjon og næringsrettet forskning og utviklingsprosjekter. Men begge er klare på at en forutsetning for å lykkes er at bedriftene engasjerer seg og er tydelige på hvilke utfordringer de er opptatt av å jobbe med.

Klyngeleder Hilde Aspås iKuben oppsummerer hvilke effekter klyngedeltakelsen har hatt for deltakerbedriftene i Molderegionen, og gir råd til 7sterkes klyngearbeid.

Sverre Narvesen i NCE Raufoss oppsummerer hvilke effekter klyngedeltakelsen har hatt for deltakerbedriftene, og gir råd til 7sterkes klyngearbeid.

Utfordringer og satsningsområder hos 7sterkebedriftene
I tillegg til å høre på andres klyngeerfaringer presenterte flere bedrifter sine utfordringer og diskuterte 7sterkes styrker og hvilke satsningsområder 7sterke-klyngen bør jobbe med.

Alle gruppene var enige om at 7sterke har et svært godt utgangspunkt i forhold til fremtidig klyngesamarbeid. Bedriftene har lang erfaring i å samarbeide og bred kompetanse, i tillegg har de fagnettverk som er en viktig kraft i 7sterke-samarbeidet.

Stine Lilleseth i Lilleseth Kjetting presenterer sin forretningsmodell hvordan økende digitalisering både gir nye markedsutfordringer og nye markedsmuligheter.

Bjarne Fluto presenterer Forrestias hovedinnsatsområder; innovasjon, kompetanse og kvalitetssikring.

Ole Enok Skjellestad fra Maarud presenterer sin gruppes innspill til innsatsområder.

Hans Markus Moss i Solør Bioenergi presenterer hovedutfordringer som er å sy sammen kulturen i mange produksjonsenheter, og uforutsigbare myndighetskrav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er en Arena-klynge
Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskapning gjennom bærekraftig innovasjon. Målet med programmet er å skape samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter. Programmet har tre nivåer hvor areana-programmet er første nivå.

Arena-programmet er myntet på regionale grupperinger av bedrifter og kunnskapsmiljøer som ser muligheter for en felles innsats for utvikle både miljøet og den enkelte bedrift.

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samspill og samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsaktører og offentlige utviklingsaktører.