Konferanse: Opp og fram – slik får vi det til!

7sterkeAktuelt

Sparebanken 1 Østlandet, Glåmdalen, 7sterke og Ø.M. Fjeld inviterer til ny spennende konferanse på Sentrum videregående skole, Kongsvinger 15. mars kl. 08.00-15.00. Konferansen er gratis og det er begrenset til 170 plasser i salen.

Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger.
Tid: Torsdag 15. mars kl 08.00-15.00.
Konferanseleder: Kjell Bjarte Kvinge, Ø. M. Fjeld
Påmelding: benthe.pelsholen@sb1ostlandet.no, frist fredag 9. mars.

Program
08.00 Registrering og kaffe

08.30 Velkommen
v/Richard Heiberg, SpareBank 1 Østlandet

08.45 Sparebankstiftelsen Hedmark
v/Kristin Vitsø Bjørnstad, leder for samfunn og gaver

09.00 Opp og fram – hva kreves? Refleksjoner om mulighetene for Kongsvingerregionen sett fra Geneve
v/Rolf Espen Ørfeldt Olsen, norsk generalkonsul i Sveits

09.30 Hvordan skal Kongsvingerregionen få en sentral plass i det neste kapittelet om Norge?
v/Kamilla Thue, ordfører Eidskog og Leder av Regionrådet for Kongsvingerregionen

09.50 Pause

10.20 Kongsvinger 2050 – en by i bevegelse
v/Hilde Nygaard, Utviklingsenheten Kongsvinger kommune

Suksesshistorier i regionen vår

10.40 Entrack
v/Tom Arne Kvesetberg

11.00 Lilleseth Kjetting
v/Stine Lilleseth

11.20 Østcom
v/Odd Hauger

11.40 Lunsj

12.40 Ungdommens stemme
v/Live Othilie Mastad, leder av Kongsvinger ungdomsråd

13.10 Digitalisering som overlevelsesstrategi
v/Thor Sørum-Johansen, sjefsredaktør og daglig leder i Glåmdalen

13.30 7sterkes klyngesatsning
v/Jan Egil Melby, klyngeleder

13.55 Vær ikke redd – det umulige er mulig
Kunstner, gründer og innovatør Mikael Genberg ser muligheter, ikke begrensninger. Han er i forhandlinger med NASA om en hytte på månen, og har vakt oppsikt verden rundt med spektakulære hotellprosjekter som undervannshotellene Utter Inn og Pemba, trehushotellet Hotell Hackspett og Closette Kameleont – for å nevne noen. Hans evne til å realisere ideer er fascinerende. Som foredragsholder er han uhyre inspirerende.

15.00 Takk for i dag!