Konferanse: Opp og fram – slik får vi det til

7sterkeAktuelt

Sparebanken Hedmark, Glåmdalen og 7sterke inviterer til en spennende konferanse med temaet: Opp og fram – slik får vi det til.

Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger.
Tid: 20. mars kl 08-13.30.
Påmelding: benthe.pelsholen@sparebanken-hedmark.no , frist fredag 7. mars.

Program
08.00 Registrering og kaffe

08.30 Sammen om å skape
v/Per Nygaard, regionbanksjef bedriftsmarked, Sparebanken Hedmark.

08.50 Om å våge og ville …
Et forsøk på å stille spørsmål om perspektiver og fokus. Blir det for mye
prat og for lite action? v/Tor Haugnes, utflytta solung, historiker, økonom
og lærer på Handelshøyskolen BI.

09.35 Ungdommens stemme
Vyer, drømmer og håp v/Vegar Hansen, Øvrebyen videregående skole.

09.50 Hva karakteriserer de bedriftene som lykkes i innlandet?
v/Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet.

10.10 Pause

10.30 Paneldebatt
Ledet av Richard Heiberg, adm.dir. Sparebanken Hedmark.
Deltakere:
• Eli Wathne, K+ Hedmark kunnskapspark
• Vegard Herlyng, Høgskolesenteret i Kongsvinger
• Karl Erik Rimfeldt, Rimfeldt Eiendom
• Sverre Gulbrandsen-Dahl, Sintef
• Øystein Østgaard, Kongsvinger kommune

10.50 Suksessbedrifter i regionen vår
• G. Holth Grusforretning AS – Fredrik Holth
• Solør Bioenergi AS – Erik Lynne

11.20 Lunsj

11.50 Suksessbedrifter i regionen vår fortsetter
Mapei AS – Trond Hagerud

12.15 Spennende etablering i regionen vår
Lobster Trailers – Per Andre Ødegard

12.30 Ting kommer ikke av seg selv
– et foredrag om hva som skal til for å lykkes, v/Kjetil André Aamodt

13.25 Takk for i dag