Kraftig vekst for 7sterke

7sterkeAktuelt

Industriforeningen 7sterke har vedtatt å åpne for at virksomheter som er en del av industriens verdikjede kan bli medlemmer. Foreningen har fått 17 nye medlemmer det siste året, og har nå mer enn 50 medlemmer.

– Vi ønsker å bygge et sterkere nettverk og skape bedre allianser til gjensidig nytte. Derfor har vi åpnet for at alle som er i industriens verdikjede kan melde seg inn i 7sterke. Det gjelder både leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi opplever stort engasjement og interesse for aktivitetene våre, og har fått mange nye medlemmer fra mange andre næringer den siste tiden. Vi ønsker oss ennå flere medlemmer som sammen kan bidra til vekst og kompetanseutvikling gjennom samarbeid, forklarer Erik Platek, styreleder i 7sterke.

Formålet til 7sterke er at industrien i Kongsvinger-regionen skal bli sterkere sammen. Foreningen skal ha fokus på innovasjon, produktivitet og kompetanseutvikling hos medlemmene og jobbe for bedre rammebetingelser for næringslivet. Medlemskontingenten er nå differensiert i forhold til størrelsen på medlemsbedriften, slik at terskelen for å bli medlem for de mindre bedriftene har blitt lavere.

– I tillegg til å åpne for nye medlemmer er nå produksjonsnettverket, HR-nettverket og markedsnettverket helt åpne, slik at de som ønsker det kan melde seg inn i disse. Det jobbes bra på flere plan i 7sterke. Vi er i full gang med å planlegge høsten store industriforum, som er den største møteplassen av sitt slag i Kongsvinger-regionen. Vi oppfordrer virksomheter som ser verdien av å være med i nettverket til å ta kontakt med oss, sier Platek.