Lærte Lean i praksis

7sterkeAktuelt

7sterkes Lean-samling i april var fulltegnet og hadde venteliste. Deltakerne møttes hos Schütz Nordic der de lærte Lean-metoden 5S i teori og praksis og så resultatene med selvsyn. Lean-opplæring på tvers av bedrifter er et godt eksempel på at samarbeidet i 7sterke bidrar til økt konkurransekraft.

Deltakerne på 7sterkes Lean-samling i april lærte konkrete teknikker som frigjør hundrevis av timer i året til produktivt arbeid. Fra venstre Mona Øien, Schütz Nordic, Atle Dyrøy, Sentrum vgs, Jörgen Fahlstad, Tore Holter og Morten Birkelund, Schütz Nordic, instruktør Vegard Grønnerud, Eskoleia, Leif Fenne, Sentrum vgs og Hans Angelsen, Schütz Nordic.

 

Samlingen gikk over to dager; en med teori og en med praksis der de 16 deltakerne brukte 5S-kunnskapen på verkstedet og lageret hos Schütz Nordic. Instruktør var sertifisert Lean-manager Vegard Grønnerud, Eskoleia.

– Etter at kurset var ferdig hos oss, fikk vi ledige hyllemeter og langt bedre oversikt, forteller Morten Birkelund hos Schütz Nordic, som tok initiativ til samlingen sammen med Grønnerud. Arrangør var 7sterkes produksjonsnettverk.

Praktisk tenking
– Praktisk tenking og konkrete tiltak som gjør at du bruker mindre tid på unødvendige ting – det er hele kjernen i Lean, sier Vegard Grønnerud.

– Dersom det ryddige og oversiktlige lageret sparer inn et kvarter i mindre leting per skift, «får» bedriften 175 ekstra timer i året til produktivt arbeid, bare fordi du gjør ting smartere, påpeker han.

De 16 deltakerne på 5S-samlingen kom fra Schütz Nordic, Eskoleia, Stantek, Forestia og Sentrum videregående skole. Alle vil nå bruke 5S-kompetansen til å sette i verk Lean-tiltak i sin egen bedrift.

5S – en kjernemetode
5S er en kjernemetode i Lean og en god åpning på Lean-arbeidet. Samlingen åpnet med en dag 5S teori og så en hel dag med praktisk 5S-arbeid.

Instruktøren var hentet fra egne 7sterke-rekker. Produksjonssjef Vegard Grønnerud fra 7sterke-medlem Eskoleia er blant landets første sertifiserte Lean-managere. Grønnerud har bred erfaring fra Lean-prosesser, og var en av innlederne på Lean Forum Norges årskonferanse i 2011.

Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, Shitsuke
5S består av fem definerte og konkrete aktiviteter som bygger på hverandre. I Leans hjemland Japan har alle fem navn som begynner på S, altså 5S. Her er oversettelsen:

1S Seiri – Sortér utstyr og materiell. Rydd unna alt du ikke bruker.

2S Seiton – System. Fast plass til alt og alt på plass.

3S Seiso – Skinnende rent. Gjør rent, hold orden, la det se ut som nytt.

4S Seketsu – Standardiser prosedyrer og ansvarsfordeling.

5S Shitsuke – Stå løpet. Gjør 1S–4S til daglig rutine og ikke skippertak

Ikke noe kjekt å ha, men bare det du trenger, og alt på sin faste plass. Delelageret hos Schütz Nordic etter at 5S-samlingen hadde brukt en dag på det.

Les mer om Lean her.

Vet at det virker
7sterkes produksjonsnettverk har god erfaring med 5S-samlinger på tvers av bransjer. i 2011 var det et tilsvarende kurs hos Glamox Luxo . Også den gangen understreket deltakerne at opplegget gir en trygg læringssituasjon med god kommunikasjon, og fører til konkrete prosjekter i de respektive bedriftene.

7sterkes produksjonsnettverk
Det lønner seg å være med i 7sterkes Produksjonsnettverk. Fra det ble oppdrettet i 2008 har det vært et fagforum og en arena for læring på tvers av bedriftsgrenser. Det styrker produksjon og lønnsomhet. Lean har vært et satsingsområde helt fra starten.

– Derfor er det er veldig spennende at både bedrifter og skoler samarbeider om å bygge Lean-kompetanse. Det skaper engasjement og varige verdier som hele Kongsvinger-regionen vil få nytte av, sier leder Jan Roger Broen i 7sterkes produksjonsnettverk.

Les mer om 7sterkes produksjonsnettverk her.