7sterke og NAV med offensivt samarbeid

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mai 2009

Ni industribedrifter i Kongsvingerregionen legger millioner i potten i et spleiselag med NAV og går til motoffensiv mot finanskrisen. Nå kommer Lean kompetanseprosjekt, den største felles kompetansesatsingen noensinne i regionen.

I det unike prosjektet samarbeider ni store og mellomstore industribedrifter fra mange bransjer i én region seg i mellom og med NAV om felles kompetansebygging. Bedriftene skal bruke 4 millioner kroner på bedriftsintern opplæring gjennom prosjektet, og NAV stiller opp med en tilsvarende sum. Startskuddet går 1. juni 2009.

Lean kompetanseprosjekt

Samarbeidet har fått navnet Lean kompetanseprosjekt. Det inneholder en rekke kurs i produksjonsmetoden Lean Manufacturing, en metode som er utviklet av Toyota for å gjøre produksjonen mer effektiv og kvaliteten bedre.

Gjennom prosjektet får medlemsbedrifter i 7sterke tilbud om en rekke ulike typer kurs i Lean Manufacturing for sine ansatte. Kurstypene og innholdet i dem er utarbeidet av 7sterke og NAV i fellesskap. Bedriftene betaler kostnadene, mens NAV vil gi lønnsrefusjon gjennom ordningen for Bedriftsintern opplæring (BIO). Til sammen vil det bli avholdt 1.000 kursdager.

NAV planlegger også AMO-kurs er arbeidssøkere skal kunne gjennomføre den samme opplæringen.

Motoffensiv

Det er 7sterke som står bak prosjektet, som blir lansert som et offensivt mottiltak mot finanskrisen. Arbeidssituasjonen i bedriftene gjør det viktig og mulig å bruke tid til kompetanseutvikling. Bedriftene i 7sterke griper sjansen for å stå sterkere rustet til å takle krisen og være på offensiven når markedet snur.

NAV lokalt tok tak i utspillet, og sammen med 7sterke har de utviklet prosjektet. Tretorget i Grue vil koordinere kurs og arrangement for bedrifter, og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger er en aktuell kursleverandør.

Her er lista over bedriftene som er med.