Lean Manufacturing

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mai 2009

Lean Manufacturing er en prosess for å eliminere sløsing med mål om økt verdiskaping. 7sterkes Lean kompetanseprosjekt skal gi opplæring i ulike prosessverktøy innenfor denne metodikken.

Lean Manufacturing, også kalt Lean Production, Lean Thinking, Lean Management, TPM (Total Productive Management) m.fl. er en metodikk utviklet av Toyota over en 30-årsperiode etter 2. verdenskrig, mest kjent som Toyota Production System.

Hovedprinsippet i Lean tankegangen er å fjerne all ressursbruk som ikke gir merverdi for kunden og det er utviklet ulike verktøy for å få dette til. Tilnærmingen er konkret og bygger på observasjoner, målinger og medarbeiderinvolvering. En sum av tilsynelatende små tiltak gir store resultater.

Ett eksempel fra en fabrikk i 7sterke som viser effekten av ett av prosessverktøyene. Fabrikken vurderte å investere 10 millioner kroner i en ekstra pakkelinje pga kapasitetsproblemer. Ved bruk av SMED ble omstillingstiden ved produktbytte tatt ned fra ca tre  timer til 10 minutter og investeringen ble unngått.

Sløsing

Sløsing er all ressursbruk som verken skaper verdi for kunden, eller er med på å opprettholde organisasjonen. I TPM (som også er Lean) angis det 4 delmål mot sløsing:

 • ingen produktfeil
 • ingen uforutsette produksjonsstopp
 • ikke vrak/avfall
 • ingen ulykker/skader

Prosessverktøy

Lean bruker et sett med konkrete metoder, eller prosessverktøy, for å redusere uønsket ressursbruk. Hvilke verktøy som skal brukes, kommer an på hvor skoen trykker mest i den aktuelle bedrift, men et grunnleggende verktøy for alle er 5S som starter med å rydde, rengjøre og systematisere arbeidsplassen.

Viktig er også å gjennomføre Value mapping, verdistrømsanalyse for å avdekke flythindring, lagerbygging, dårlig tilpasset lay-out, m.m.

Andre verktøy er

SMED (Single Minute Exchange of Die) for å få til raske omstillinger, mao redusere dødtid og øke produksjonstiden på en maskin, eller en produksjonslinje. Dette er et viktig verktøy for økt fleksibilitet og produksjon av mindre serier.

Kaizen, kontinuerlig forbedring.

SPS, statistisk prosesstyring.

Poka-Yoke, feilhindring.

Kvalitetssirkler

Visuell styring

Kanban, OEE (overall equipment effectiveness)

m.fl.

Alle verktøy i Lean bygger på faktainnhenting, medarbeiderinvolvering og kompetanseutvikling.

Oppsummert

kan Lean stikkordsmessig være

 • eliminere tap
 • minimalisere lager
 • maksimere gjennomstrømming
 • produksjon basert på kundeordre
 • tilfredsstille kundebehov
 • riktig første gang
 • medarbeiderinvolvering
 • design for raske omstillinger
 • leverandørpartnerskap
 • skape kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid.