Leanforum: Vellykket Lean-konferanse

7sterkeAktuelt

Rundt 70 personer fant veien til Mapei og årets første Lean-konferanse. Denne gangen samarbeidet produksjonsnettverket 7sterke med Leanforum innlandet og vi fikk høre flere sterke historier.

– Det er viktig at vi får med både offenlige virksomheter og næringsvirksomhet utover industrien. Det har vi fått til her, sa Kai Glæserud, leder i Lean Forum Innlandet under åpningen av leankonferansen hos Mapei i Nord-Odal 14. februar.

Både vertskapet Mapei, Sykehuset innlandet avdeling Lillehammer og elektronikkbedriften HAPRO delte sine erfaringer under konferansen, som samle rundt 70 personer fra bedrifter i innlandet.

– Lean handler om å drive effektivt, og vi jobber med en nasjonal dugnad for å øke oppmerksomheten rundt metodikken. Vi håper mange finner veien til årskonferansen i Lean Forum Norge, forteller Ottar Henriksen, fra Lean Forum Norge, det nasjonale overbygget for regionale Leanforum.

Bredt spekter

Mapei innledet med å fortelle om egne erfaringer med Lean-metodikk siden 2009 (se egen sak). Etter omvisning og frukt var det Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer sin tur. De gjennomførte noen piloter i fjor, og er i full gang med å utvide bruken (se egen sak). Avslutningsvis fortalte Hapro på Hadeland hvordan de hadde benyttet Lean i nedgangstider.

– Vi mistet en stor kunde i 2012. Fordi vi hadde innført Lean-prinsipper hadde vi god kommunikasjon og involvering fra det ansatte, noe som hjalp oss gjennom prosessen med å kutte 140 stillinger og gå ned nesten 25 prosent i omsetning, forteller Erik Lundbekk i Hapro.

Han ga uttrykk for at uten Lean ville omstillingen vært enda tøffere.

– Nå bruker vi Lean til å blant annet ha fokus på verdier, trene ledere systematisk, ha fokus på målstyring i produksjonen og sikre en god dialog og informasjonsflyt. Vi bruker tavler rundt i bedriften, og har et godt forhold til de tillitsvalgte, noe som har vært avgjørende for å lykkes.

Gode tilbakemeldinger

Det blir stadig mer oppmerksomhet rundt Lean, etter hvert som flere bedrifter får erfaring.

– Det er utrolig hva Mapei har fått til. Mange av bedriftene i 7sterke er langt framme på Lean, og jeg håper de som deltar på denne typen samlinger blir inspirert til å jobbe med forbedringsprosesser, skryter Glæserud.

Deltakerne var rause med rosen etter arrangementet.

– Jeg synes det var veldig lærerikt og inspirerende å se hvordan bedrifter som har kommet et stykke på veien har det. Vi er i startgropa med Lean, og fikk en bekreftelse på at vi er på riktig vei selv, understreker kvalitetsleder Bengt Olsson i Norsk Backer A/S på Kongsvinger.

Han får støtte av meierisjef Erik Isum ved TINE Meieriet Tretten, som sitter i interimstyret i Lean Forum Innlandet.

– TINE Meieriet Tretten har drevet med Lean i mange år. Jeg er imponert over hvor raskt de har hatt framgang på Mapei. Det var inspirerende og artig å se, og det er stor sannsynlighet for at jeg ber om å få ta med ledergruppen min tilbake til Mapei, sier Isum.

Les mer om Lean Forum Innlandet på www.leanforuminnlandet.no og om Lean Forum Norge på www.leanforumnorge.no.

Mange av deltakerne benyttet anledningen til å ta bilder av leantavler og stille spørsmål til de ansatte under omvisningen hos Mapei.

Mange av deltakerne benyttet anledningen til å ta bilder av leantavler og stille spørsmål til de ansatte under omvisningen hos Mapei.