LO, NHO og 7sterke krever rv. 2-vedtak nå

7sterkeAktuelt

Alle forberedelser til ny rv. 2 er klare. Nå må saken legges fram for Stortinget, slik at den kan bli behandlet før sommerferien. – Nå aksepterer vi ikke nye utsettelser, sier Trond Hagerud i 7sterke.

– 7sterke, NHO Innlandet og LO i Hedmark krever at dette vedtaket blir fattet i vårsesjonen slik at vi ikke får nye forsinkelser, sier Trond Hagerud (7sterke), Harald Thoresen (NHO Innlandet) og Hege S. Søberg (LO Hedmark) i en felles uttalelse.

Nærmer seg ny frist

Hvis ikke bompengeproposisjonen blir meldt inn til Stortinget før påske, blir den trolig ikke behandlet før ferien.

Hvis ikke det vedtaket foreligger før ferien, blir det ingen byggestart i år.

– Det aksepterer vi ikke, sier Hagerud.

– Her er partene i næringslivet regionalt og på fylkesnivå krystallklare i et felles krav. Nå må også politikerne i kommunene og fylket opp på barrikadene.

– Vi har forgjeves prøvd å finne ut hvor langt unna Stortinget proposisjonen er, men uten å lykkes. Heller ikke stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fikk noe svar på det da han stilte det som konkret spørsmål til statsråd Målfrid Meltveit Kleppa i spørretimen, sier styreleder Trond Hagerud i 7sterke.

Alle dokumenter er klare

Alle dokumenter og planer er klare og overlevert fra Vegvesenet til det politiske systemet. Der er det flertall for bompengene, og saken har vært lovet til Stortinget i flere omganger med påfølgende forsinkelser.

– Det kan se ut som proposisjonen har stoppet opp i departementet. Det kan vi ikke akseptere, sier Harald Thoresen i NHO Innlandet.

LO helt enig

Også distriktssekretær Hege S. Søberg i LO Hedmark slutter seg til kravet om at saken må behandles nå.

Diskusjonen om rv. 2 har pågått fra 1984. Fra da til nå har trafikken økt til det mangedoble og situasjonen gått fra vond til uholdbar. Dagens rv. 2 er en dødsvei og den klart mest ulykkesbelastede i Hedmark, den forsinker ambulanser og brannbiler, fordyrer bedriftenes transportkostnader og er en propp i utviklingen av en næringssvak region med stagnerende folketall.