Løftebrudd og sløsing med ressurser

7sterkeAktuelt

Det var en enorm skuffelse for Kongsvingerregionen at videre utbygging av E16 Nybakk-Slomarka ikke blir prioritert i Nasjonal Transportplan. Lokale politikere og næringslivet står sammen og vil gjøre alt de kan for å få statsråden til å snu.

– Vi må selvfølgelig fortsatt jobbe for dette, men det trengs nok en god evaluering av hvor vi står og en tydelig bred strategi med stor gjennomføringskraft for å nå målet, sier Jan Roger Broen, fabrikksjef hos Mapei i Nord-Odal og leder av industriforeningen 7sterkes produksjonsnettverk.

Daglig kjører mellom 60 og 80 trailere fra fabrikken i Nord-Odal mot Oslo-området. Turen går over fartsdumper og gjennom 40-soner på E16.

– En stadig trenering av dette prosjektet er kort og godt sløseri med samfunnets midler og medfører store utfordringer for regionens vekststrategi, sier Broen.

Ordfører Kamilla Thue i Eidskog kaller det tidenes løftebrudd.

– Innlandet har i lang tid vært enige om samferdselsprioriteringer gjennom lottorekka 2-4-6-16 der rv 2 (nå E16) sto først. Regjeringen overser Norges nest mest trafikkerte grenseovergang, og en viktig transportåre for arbeidskraft, kompetanse og reisende til vekstområdet rundt Gardermoen, fastslår hun.

Sammen med Kongsvingerordfører Sjur Strand og ordfører Knut Hvithammer i Sør-Odal reagerer hun skarpt på fremlegget.

– Skal Kongsvingerregionen få ønsket befolkningsvekst og næringsutvikling er utbygging av E16 mellom Nybakk og Slobrua en av hovedforutsetningene, poengterer Thue.

I dag er det firefelts motorvei fra Kløfta til Nybakk (åpnet i 2007) og tilsvarende fra Slomarka til Kongsvinger (åpnet i 2014). Mellom disse strekningene er det 32 km 60-tallsvei med fartsdumper og redusert hastighet. I oktober var en delegasjon med lokale ordførere og næringslivsledere i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og la fram en rekke forslag til kostnadskutt. Dessverre til ingen nytte.

– E16 skulle nå stått ferdig i forbindelse med satsning på gods på jernbane og Kongsvingerregionens store vekstpotensiale innen logistikk, vareproduksjon og handel. I stedet aner vi ikke når veien står ferdig, og det er til hinder for videre utvikling i regionen, sier Broen.

Se innslag på NRK Nyheter om nedprioriteringen av E16