Luxo til den engelske pasient

7sterke7nyhetene, 7nyhetene september 2009

Over 20.000 pasienter på engelske sykehus får det enklere ved hjelp av den fjærbalanserte armen Maximum fra norske Luxo. Kontrakten på 30 millioner kroner er inngått med Hospedia, som er leverandør til National Health Services i England.

Luxo har inngått en avtale med Hospedia Ltd om leveranse av den fjærbalansert armen Maximum til 20.000 pasientrom i England for National Health Services.

– Så langt har vi installert rundt 60.000 fjærbalanserte armer på pasientrom i England, og som et ledd i oppgraderingen av denne porteføljen skal nå 20.000 armer oppgraderes, forteller prosjektleder Jan Brattli.

Rommene skal får det nyeste som fins av informasjons- og underholdningssystemer. Maximum fra Luxo skal installeres sammen med en PC med berøringsskjerm.

– Første fase omfatter 5.000 armer med oppstart av leveransene i oktober. Totalt er kontrakten verdt 30 millioner kroner og skal sluttføres i løpet av de neste tre årene, sier fabrikkdirektør Erik Nilssen.

Prosjektleder Jan Brattli og fabrikkdirektør Erik Nilssen kan er godt fornøyd med å få på plass kontrakten for leveranse av fjærbalanserte armer til det engelske helsevesenet.

Prosjektleder Jan Brattli og fabrikkdirektør Erik Nilssen kan er godt fornøyd med å få på plass kontrakten for leveranse av fjærbalanserte armer til det engelske helsevesenet.