Målet om 50 flere lærlinger nådd

7sterkeAktuelt

I 2013 vedtok 7sterke en målsetning om å skape 50 flere lærlingeplasser i Kongsvinger-regionen i 2016 enn i 2014. Nå er målet nådd. Det innebærer at færre elever står uten lærlingeplass, samtidig som industrien får tilgang til ny og kompetent arbeidskraft.

– Det var et hårete mål vi satte oss for snart tre år siden, og derfor er det spesielt gledelig at vi har kommet i havn. Vi har de siste to årene økt antallet lærlingeplasser i regionen, og har nå 50 flere lærlinger enn på samme tidspunkt i 2014. Det viser hva som er mulig når vi jobber sammen mot et felles mål, forteller Erik W. Thomassen i 7sterke.

Det har i mange år vært en utfordring å skaffe nok lærlingeplasser til elever i den videregående skolen. Derfor har industrien i Kongsvinger-regionen bidratt med 1,5 millioner kroner i ekstraordinært lærlingtilskudd. I tillegg er det benyttet prosjektmidler og kompetanse fra prosjektet Videreføring av lederutvikling og fagkompetanse (VLF). Det er gjennomført bedriftsbesøk, gitt informasjon til videregående skoler, avholdt informasjonsmøter for elever og pårørende, og deltatt på utdanningsmesser. Lærlingesatsingen er organisert som et samarbeid mellom 7sterke, Sentrum videregående skole i Kongsvinger og Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet (OKIO).

– I dag er det kun én elev som ikke har fått lærlingkontrakt. Uten samarbeidet med 7sterke og OKIO hadde vi neppe lykkes så godt, poengterer Odd-Uno Sigvartsen, karriereveileder yrkesfag ved Sentrum videregående skole.

Faglærerne ved skolen har lagt ned en solid innsats for å få elevene ut i bedrift. I tillegg har det vært et godt og konstruktivt samarbeid med avdeling for fag- og yrkesopplæring i Hedmark fylke ved avdelingssjef Turid Borud, og hennes medarbeidere.

– I tillegg til de som går et ordinært fagutdanningsløp 2+2 fikk vi i sommer 22 nye fagarbeidere innen TIP-fag, og i høst har 12 elever startet på samme utdanningsløp. For å kunne tilby alle fagarbeidere et etter- og videreutdanningstilbud har vi et langsiktig mål om å etablere et fagskoletilbud i regionen, sier Thomassen.

I 2017 avsluttes ordningen med karriere-veiledere innen fagopplæring. Det har vært en viktig del av lærlingsatsingen.

– Vi håper prosjektstillingen blir til en fast stilling. Skal den positive utviklingen fortsette ønsker vi også at industrien i større grad kan komme inn allerede på ungdomsskolenivå for å informere om industriens fremtidige kompetansebehov og jobbmuligheter. Da vil vi kunne få enda flere elever som velger et yrkesfaglig løp, understreker Thomassen.

Les også:
22 nye fagoperatører i produksjonsteknikk
Faglærere på industribesøk
Jobber for flere fagbrev
Industrien investerer 1,5 millioner i nye lærlingeplasser
Fornøyde bedrifter tok i mot skoleelever