Mange fornøyde menneskelige ressurser

7sterkeAktuelt

Tilbakemeldingene fra de rekordmange som tok turen til 7sterkes HR-seminar på Skaslien Gjestgiveri 26. februar var svært gode. Blant det som blir trukket fram er faglig tyngde hos foredragsholderne, samt stor nytteverdi og viktige temaer.

– I løpet av dagen ble flere spennende og viktige temaer satt på dagsorden. Jeg hadde store forventninger, spesielt til Linda Lai som jeg synes holdt en spennende og veldig bra presentasjon, sier Anne Berit Gullikstad, konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur i Grue kommune.

Hun var en av rekordmange fra private og offentlige virksomheter som tok turen til Skaslien Gjestgiveri og 7sterkes HR-seminar. Professor i organisasjonspsykologi Linda Lai ved Handelshøyskolen BI var hovedattraksjon under heldagseminaret, som hadde hovedfokus på de menneskelige ressursene i organisasjonen.

– Lai holdt et forrykende foredrag om makt og påvirkning og viste med enkle eksempler hvordan atferden endrer seg når du opplever følelsen av makt. Vi er heldige som fikk en slik forskningsbasert ressursperson til regionen, og som med glød og entusiasme formidlet et budskap som skapte stort engasjement, understreker Ellinor Bjerke, leder i 7sterkes HR-nettverk.

Sammen med Trond Hagerud fra 7sterke ønsket hun velkommen til seminaret før gründer og eks-ordfører Lars Petter Heggelund startet det faglige programmet. Heggelund tok for seg hvordan du utvikler en virksomhet med fokus på interne ressurser og delte raust med seg av sine erfaringer.

– Det er viktig å tenke nytt og gripe mulighetene som dukker opp i markedet. Men det aller viktigste er å gi alle informasjon og trekke alle med i utviklingen av bedriften, fra kantinepersonalet til topplederen, var budskapet fra Heggelund til de fremmøtte.

Han ble etterfulgt av Trond Grønvold, som har en variert bakgrunn. Som daglig leder for bedriftshelsetjenesten HMS Øst jobber han mye med ledelse og endring. Han hadde fokus på medarbeiderskap, og ga praktiske råd og tips om hvordan du kan redusere irritasjon og frustrasjon i hverdagen.

– Mange begynner endringsprosesser med å bli sur. Så må andre gjette hvorfor du er sur. En kritisk holdning er naturlig, men det virker ikke. Jeg anbefaler å fortelle hva du trenger. Det gjelder å ha lave forventninger og høye krav, var noen av rådene han ga i løpet av et engasjert og morsomt foredrag.

Konstituert kommunalsjef oppvekst og kultur i Grue kommune Anne Berit Gullikstad og Fabrikksjef Espen Torgersrud fra Bergene Holm AS var begge fornøyd med seminaret på Skaslien Gjestgiveri. Begge fikk mer enn forventet og reiste hjem med nyttig kunnskap.

Konstituert kommunalsjef oppvekst og kultur i Grue kommune Anne Berit Gullikstad og Fabrikksjef Espen Torgersrud fra Bergene Holm AS var begge fornøyd med seminaret på Skaslien Gjestgiveri. Begge fikk mer enn forventet og reiste hjem med nyttig kunnskap.

Fabrikksjef Espen Torgersrud ved Bergene Holm AS hadde også tatt turen til Skaslien. Han reiste hjem med mange nyttige råd i bagasjen.

– Foreleserne hadde mange gode poeng og interessante vinklinger som kom klart og tydelig frem. For oss som jobber med HR-oppgaver til daglig var dette veldig nyttig. Kombinasjonen av forelesere og temaer var god, og jeg vil si seminaret var bedre enn jeg hadde forventet, forteller han.

Det er ikke første gang 7sterke har et arrangement på Skaslien Gjestgiveri, og neppe den siste.

– Det ble en bra dag med gode forelesere og ikke minst et engasjert publikum. Skaslien laget en profesjonell ramme og vi fikk mange positive tilbakemeldinger i etterkant. Vi er allerede i gang med å planlegge neste arrangement, konkluderer Bjerke.