Mapei med tre forskningsprosjekter i verdensklasse

7sterkeAktuelt

Mapeis satsing på forskning og utvikling har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Blant annet har Teknisk Ukeblad vært på besøk i Nord-Odal og laget en omfattende reportasje om de nye forskningskontraktene.

Se reportasjen i Teknisk Ukeblad her.

Gjennom tre store forskningsprosjekter i tre ulike bransjer investerer Mapei AS i Nord Odal tungt i ny teknologi. Samarbeidspartnere er Sintef, NTNU og industripartnerne Heidelberg Cement Nord-Europa og Aker Kværner.

Mapei-konsernet investerer fem prosent av omsetningen i forskning og utvikling og 12 prosent av de ansatte arbeider innen FoU. Et av forskningssentrene ligger i Nord-Odal, og i løpet av 2015 har Mapei AS gått inn på tre store FoU-prosjekter med en total ramme på 80 millioner kroner.

Målene for prosjektene er å:
• Redusere CO2 utslipp fra sementproduksjon.
• Forbedre tunnelsikkerhet.
• Forbedre frostbestandig betong til bruk innen olje og gassektoren i arktisk og subarktisk klima.

Prosjektene er godkjent og støttet av Forskningsrådet som BIA (Brukerstyrt innovasjonsarena) prosjekter.

– Jeg har stor tro på denne typen prosjekter som skaper en samarbeidsarena mellom Forskningsrådet, universitet, forskningsinstitusjon og ledene selskaper i næringslivet. Jeg er svært stolt av mine medarbeidere innen forskning og utvikling og kapasiteten til FoU senteret i Nord Odal, sier administrerende direktør Trond Hagerud til Teknisk Ukeblad.

Forskningsrådet støtter gjennom BIA ordningen kun de aller beste prosjektene.

Lavkarbsem (lavkarbonsement) ledes av Norcem, som er en del av Heidelberg Cement Group. De har en visjon om at selskapets produkter skal ha null CO2-utslipp innen 2030. For å oppnå nullutslipp vil de blant annet utvikle innovative sementer med lavere karbonavtrykk, der de erstatter karbonintensivt klinker med andre materialer.

TIGHT (True Improvement in Grouting High pressure Technology for tunnelling) ledes av Sintef. Her er målet å øke sikkerheten og levetiden til tunneler ved å utvikle en metode for å stabilisere berggrunnen før tunnelene bygges. Prosjektet skal utvikle metoder, standarder, kompetanse og teknologi for berginjeksjon med høyt trykk.

DaCS (Durable advanced Concrete Solutions) ble startet av Aker Kværner. Forskningsprosjektet skal utvikle teknologien rundt frostbestandig betong. Mapei er en av partnerne i prosjektet, og målet er å utvikle betongteknologi og reparasjons-produkter som tåler ekstreme forhold i arktisk klima. Det gjør det mulig å bygge flere olje- og gassinstallasjoner i områder hvor is og frost over mange år setter betongen på store prøvelser.

Mer om Forskningsrådets BIA prosjekter finner du her