Markedsnettverksmøte – torsdag 14.2

7sterkeAktuelt

Vi ønsker velkommen til årets første nettverksmøte torsdag 14.2 kl. 9-11, i Kongsvinger bibliotek (undervisningsrommet).

AGENDA/Plan for møtet:

MASPO (Maskinell Sporservice), ved Gustav Noer og Odd-Ivar Gjester:

 • Ideen bak.
 • Hvem er MASPO i dag.
 • Hvordan bedriften startet.
 • Utvikling siden starten.
 • Hvorfor har bedriften lykkes.
 • Gaselle-delen.
 • Fremtidsutsikter: muligheter og utfordringer.
 • Bakgrunn for hvorfor det ble tatt bevisste valg ift. å gjøre mer ut av markedsføringen.

Sosiale medier for bedrifter, ved Anders Fjeld Gandalf Kommunikasjon AS:

 • Hva er det?
 • Hvilke sosiale medier fungerer best i hvilke markeder, barrierer, muligheter.
 • Hvordan og hvorfor bruke sosiale medier som en del av markedsføringen.
 • Case: hvordan bruker Gandalf sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.
 • Presentasjon av noen kundecaser.

Påmelding på e-post til Jannicke S. Mykkestue jsm@eskoleia.no
Velkommen