Matchmakeren

JannickeTalent traineeship

Førsteamanuensis Rolf Findsrud ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er den som sørger for at næringslivet og masterstudenter finner hverandre i Talent Traineeship (TT). Han er matchmakeren, som mener dette er en gylden mulighet for alle lokale bedrifter til å skaffe seg unik og oppdatert kompetanse.

 -Du kan investere så mye du vil i lokaler, maskiner og utstyr, men det er kompetanse som avgjør om du vil lykkes eller ikke. Gjennom Talent Traineeship får du tilgang på state-of-the-art-kompetanse som kan gi deg den aller viktigste strategiske fordelen, mener Rolf Findsrud, som oppfordrer alle bedrifter til å ta kontakt med 7sterke for å diskutere mulighetene for å delta i programmet.

Vinn, vinn, vinn

Rolf Findsrud spilte en sentral rolle da Ingvild Isene Lind gikk i gang med pilotprosjektet til TT i fjor.

-Rolf Findsrud er profilansvarlig på HINN, og det var han som presenterte oss for dette opplegget. Det var også han som introduserte oss for Schütz, og mente at vi ville være en perfekt match, forteller Isene Lind.

-Det er akkurat slik det skal fungere, bekrefter Findsrud.

-Vi legger stor vekt på å kvalitetssikre både studenter og bedrifter. Det er ingen som er tjent med en dårlig match. Men oppsiden er formidabel hvis vi klarer å finne de rette kandidatene. Det er alltid moro med vinn, vinn, vinn for alle parter slik det er i dette prosjektet.

Ta kontakt i vinter

Rolf Findsrud er allerede godt i rute med neste kull i TT-prosjektet, og regner med å ha alle formaliteter på plass i løpet av høsten. Kandidatene er på plass. Det samme er bedrifter som ønsker å delta i prosjektet.

-Det er 7sterke som har den første kontakten med næringslivet. Så tar vi en gjennomgang med de aktuelle bedriftene og sammen dem løfter vi tematikken til å  møte kravene til et masternivå. Aktuelle temaer for masteroppgaver er gjerne de som er strategisk viktige for bedriften eller bransjen generelt, som for eksempel bærekraftig utvikling, digitalisering, forretningsutvikling, sirkulærøkonomi, økonomistyring eller markedsføring. Da vet vi at det er stor sannsynlighet for at prosjektet kan være interessant for en eller flere av studentene våre, sier Findsrud, som oppfordrer interesserte bedriftsledere til å ta kontakt med 7sterke så tidlig som mulig.

-Vi vil gjerne ha alt klart tidligigst mulig på vårparten. Hvis du tar kontakt innen utgangen av februar, er det stor sannsynlighet for at du vil få en kandidat året etter.

Verdens lengste jobbintervju

Foruten å være profilansvarlig for markedsføring ved HINN, er Rolf Findsrud også studieprogramansvarlig for økonomi og ledelse, og foreleser i tillegg i temaer som verdiskaping, tjenestelogikker og innovasjon ved høyskolesentrene på Rena, Lillehammer og Kongsvinger. Det er fra masterutdanningen i økonomi og ledelse han henter kandidater til TT-prosjektet.

-Vi samler alle studentene til et masteroppgaveseminar der vi informerer om dette prosjektet. Dessuten legger vi ut informasjon om dette på hjemmesidene våre, sier Findsrud, og forteller at studenter generelt sett scorer høyere på masteroppgaven når de deltar på et slikt prosjekt.

-Dessuten er det med på å løse det evige problemet: Hvordan skal du skaffe deg erfaring når de jobbene du søker på krever at du allerede har det? Her får du en fot innenfor med en gang. Dette er i praksis verdens lengste, og kanskje beste, jobbintervju, og med stor sannsynlighet for at du får jobben!