Møte med samferdselsministeren om E16

7sterkeAktuelt

7sterke ble invitert med i et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 31. oktober. På agendaen stod hvordan E16 fra Nybakk til Slomarka kan gjennomføres raskes mulig på en ansvarlig måte. Dette er svært viktig for industrien i Kongsvinger-regionen.

– For oss i industrien står det om arbeidsplasser og konkurransekraft. Da er det viktig at vi er til stede og snakker på vegne av hele Kongsvinger-regionen, sier Erik Platek, styremedlem i 7sterke og administrerende direktør i Schütz Nordic.

Han deltok på det timelange møtet med samferdselsministeren sammen med eiendomsutvikler Karl Erik Rimfeldt, ordførerne i E16-kommunene og flere lokale stortings- og fylkespolitikere. Formålet med møtet var å legge fram en kuttliste som kan sette fart på utbyggingen av E16.

– Jeg skal ta med innspillene og diskutere med Vegdirektoratet for å se på hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt, sier Solvik-Olsen til avisa Glåmdalen.

Det vil forhåpentligvis drive prosessen fremover.

– Det er ingen optimal løsning å bytte toplanskryss med rundkjøringer slik politikerne har foreslått, men vi er nødt til å inngå kompromisser for å få utbyggingen av gjenstående strekninger på E16 med på kommende Nasjonale Transportplan. Hvis vi ikke får til det er løpet kjørt for den neste perioden, og vi kan gå glipp av arbeidsplasser og risikere at bedrifter ikke investerer i regionen, understreker Platek.