Mr. GreenHeart

Jannicke7nyhetene

Han har vært opptatt av natur, miljø og grønne verdier det meste av livet, og han vil heller snakke om saken enn om seg selv. De siste årene har Jan Egil Melby ledet den grønne stortsatsingen GreenHeart Industry, og håper sterkt at denne innsatsen vil resultere i mer bærekraftig industri i regionen og landet for øvrig.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har store ambisjoner med GreenHeart Industry. Vår målsetning er å utvikle grønne løsninger lokalt på tvers av bransjer og verdikjeder, som også kan benyttes nasjonalt og på sikt globalt. Vi ønsker å være en spydspiss i den bærekraftige reindustrialiseringen av Norge, sier klyngelederen.

50 prosent vekst

GreenHeart Industry ble etablert i 2019 med 23 medlemsbedrifter fra industriklyngen 7sterke. I dag har klyngen 36 medlemmer, og har også tiltrukket seg industribedrifter fra andre geografiske områder enn vår egen region

På kort tid har vi vokst med over 50 prosent. Det må vi være fornøyd med. Det viser at vi har massevis av fremoverlent industri her i regionen som ønsker å være en aktiv pådriver i det grønne skiftet. At vi også har rekruttert nye klyngemedlemmer med spisskompetanse som Telenor Norge, Eidsiva, Mills, SWECO og Nedre Romerike vannverk, tar vi som en bekreftelse på at vi er på rett vei. Vi har også skaffet oss sterke FoU-partnere i Oslo Met, Høyskolen Innlandet og Klosser Innovasjon, og et strategisk og godt utviklet samarbeid med ledende klynger i Norge som NCE Manufacturing, NCE Eyde og NCE Heidner, samt svenske klynger som Paper Province og IUC Stål&Verkstad. Nå har vi styrke til å ta den nasjonale posisjonen vi ønsker, mener Jan Egil Melby.

Trenger langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet

Det er travle dager for Jan Egil Melby og kollegene hans i GreenHeart Industry. Det er ikke så lenge siden regjeringen lempet på de omfattende koronarestriksjonene, og bedriftsbesøk og normal møtevirksomhet er tilbake på agendaen. Dessuten jobber klyngen hardt for å oppnå arenastatus.

Opptak i Arenaprogrammet til Innovasjon Norge er viktig for oss av mange årsaker, men først og fremst fordi vi ønsker å få opp hastigheten, kvaliteten og langsiktigheten i innovasjons- og omstillingsarbeidet vårt. Vi trenger større gjennomføringskraft og mer stabilitet og planmessighet i virksomheten vår. Vi arbeider allerede med flere viktige prosjekter som har stor relevans for klyngebedriftene, og mange av medlemmene våre har konkrete problemstillinger som de trenger svar på nå. De kan ikke vente fem år på en løsning. Problemet er her og nå, og det må løses nå, understreker klyngelederen.

-Vi kan ikke fortsette å jage finansiering og korte penger. Vi strenger langsiktighet, stabilitet og forutsigbarhet. Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har store ambisjoner med satsingen vår, og arenastatus vil være et viktig bidrag til at vi kan ta den posisjonen vi ønsker både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Skal bli en nasjonal spydspiss

Jan Egil Melby forteller at GreenHeart Industry tar mål av seg å være en spydspiss i den bærekraftige reindustrialiseringen av Norge. Vår misjon er å bygge en av Norges ledende arenaer for transformasjon fra tradisjonell industri til bærekraftig industri. Resultatene skal skapes gjennom samspill, innovasjon og forskning, på tvers av verdikjeder, bransjer og etablert og ny industri. Vi vil også bidra til reindustrialisering i andre deler av Norge basert på erfaringer, nettverk og metodikk som blir utviklet i klyngen. Hovedmålet vårt er at medlemsbedriftene skal skape bærekraftig vekst gjennom omstilling, og på den måten å styrke sin konkurranseevne.