Mye positivt for industriklyngen 7sterke i 2018

7sterkeNyheter, Produksjonsnettverk

7Sterke logo

Årsmøtet i 7sterke ble avholdt 28. februar 2019, og kan oppsummeres som følger:

  • 7sterke har fått 10 nye medlemmer i 2018, og ingen har meldt seg ut.
  • Pr. 31.12.18 har 7sterke 63 medlemmer.
  • Flere år med negative resultater er snudd til overskudd og bygging av egenkapital.
  • Vi klarte ikke å få Arenastatus, men vil gjøre et nytt forsøk i 2019.
  • Innkommet forslag om endringer i vedtekter fra forening til klynge ble enstemmig vedtatt.
  • Nytt navn er Industriklyngen 7sterke.

Valgkomiteen ved Trond Hagerud la frem forslag til nye styremedlemmer. Forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Nytt styre og valgkomité er dermed som følger:

Styre:

Erik Platek,Schutz Nordic AS, gjenvalgt for 1 år

Chris Samways, Maarud AS, ikke på valg.

Kjetil Liøkel, Sandermoen AS, gjenvalgt for 2 år

Erik Nilssen, Eskoleia AS, gjenvalgt for 2 år

Stine Lilleseth , Lilleseth Kjetting AS, ikke på valg

Jan Roger Broen, Mapei AS,  valgt for 2 år

Kari Heggelund, Klubben AS, suppleringsvalg 1 år

 

Valgkomite:

Trond Hagerud, MapeiAS, gjenvalgt for 2 år

Bernt Snapa, Nortura AS, ikke på valg