– Nå har vi startet jobben med å utvikle fremtidens industri

7sterkeAktuelt, Produksjonsnettverk

Hva slags drivkrefter kommer til å påvirke industrien i Kongsvingerregionen i fremtiden? Hvordan skal bedriftene i 7sterke jobbe sammen for å møte de utfordringene og mulighetene disse skaper? Dette er spørsmål 7sterke-bedriftene jobber med når de nå skal definere fremtidens samarbeid.

7sterke har startet et arbeid som skal tydeliggjøre hva bedriftene skal samarbeide om og hvordan de skal samarbeide. Målet er å få enda større trøkk i utviklingen i Kongsvingerregionen. Første store etappe var et verksted for medlemsbedriftene og nære samarbeidspartnere på Skaslien Gjestgiveri 7.-8. februar. Totalt var det med 40 deltakere fra til sammen 30 bedrifter.

En av de som var med og ledet en av gruppene i gruppearbeidet var Stine Lilleseth fra Lilleseth kjetting.

– Det var utrolig morsomt å være med. Det var høy stemning, masse engasjement og alle bidro med sine erfaringer. Jeg opplever at vi både fikk opp gode innspill til hvordan vi skal jobbe sammen og innen hvilke områder vi må jobbe sammen for å skape ytterligere vekst. Dette var en veldig bra start på klyngearbeidet, forteller hun.

Erik Platek, styreleder i 7sterke er helt klar på at samarbeid er veien for å skape ytterligere vekst i Kongsvingerregionen.

– Vi vet at bedrifter som samarbeider tett og godt får bedre resultater totalt sett enn bedrifter som ikke gjør det. Derfor var det veldig flott at vi har fått så god respons fra bedriftene i regionen. Til neste samling den 22. mars er det allerede påmeldt 45 deltakere fra nesten 40 bedrifter, forteller Platek.

7sterke har mye å bygge på etter 10 års virksomhet som industriforening. Målet er å ta spranget til status som Arena-klynge innenfor «Norwegian Innovation Clusters» i regi av Innovasjon Norge.

– Gjennom klyngearbeidet skal 7sterke se framover og mobilisere til felles innsats. Vi ønsker å gjøre samarbeidet i 7sterke mer forpliktende og mer orientert mot nye muligheter. Målet er å tenke nytt og smart sammen, og gjennom det styrke konkurransekraften til bedriftene i klyngen, forteller Platek.

Et overordnet tema som 7sterke ser ut til å kunne samle seg om, er behovet for re-industrialisering i lys av økt digitalisering og behovet for en bærekraftig utvikling. Det er enighet om at det er på tide at lokale råvarer i sterkere grad utnyttes og bearbeides lokalt, ved hjelp av moderne produksjons- og distribusjonsmetoder. Dette vil kreve en felles ambisjon og et felles blikk på utfordringene.

Hedmark kunnskapspark ved Jan Egil Melby har ansvaret for klyngeprosessen og han får hjelp i prosessen av Jan Dietz, som har mangeårig erfaring med klyngeutvikling.

– Kongsvingerregionen har stolte tradisjoner og et spennende næringsliv. Jeg tror 7sterke kan få spennende ting til å skje i den omstillingen som regionen og Norge nå går inn i. Jeg mener 7sterke er bedre posisjonert for suksess enn dere selv er klar over, uttaler prosessleder Jan Dietz.