Nord-Odal u-skole vant årets Matteknekker

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2012, Aktuelt

Hjemmelaget fra Nord-Odal ungdomsskole, som besto av Ida Granli, Torjus Thesen og Thea Vik skåret full pott i årets Matteknekker og sikret seg hver sin iPad i premie. Matteknekkern er Mapei og Nord-Odal ungdomsskoles årlige mattekonkurranse for å stimulere ungdom til å studere realfag.

– Vi vil at det skal bli tøft å være flink i matte. Derfor har vi denne årlige konkurransen som vi håper kan være en inspirasjon og et bidrag til å få ungdom til å like matte, sier administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei.

Matteknekkern er for alle ungdomsskoler i Kongsvingerregionen. Hver skole melder på ett tremannslag fra 10.-klasse. Årets utgave var den åttende på rad. Premiene er tøffe og attraktive: Vinnerlaget får en iPad hver, nummer to får iPoder og tredjeplassen gir et gavekort på 500 kroner.

– For oss i industrien er det viktig at flere enn i dag velger høyere utdanning i realfag, ellers vil vi om få år ha problemer med å rekruttere medarbeidere med den kompetansen vi trenger. Matteknekkern er reklame for at matte åpner dører til yrkeslivet, sier Hagerud.

De beste Matteknekkerne i 2012

  1. Nord-Odal ungdomsskole: Ida Granli, Torjus Thesen og Thea Vik
  2. Åsnes ungdomsskole: Einar Sagerud, Benjamin Chapman og Caroline Chapman
  3. Eidskog ungdomsskole: Balder Klanderud, Dag Magnus Vestheim og Anne Wangen
  4. Sør-Odal ungdomsskole: Tora Geisner, Peder Villum Moen og Christian Seland Røer

Prøv selv

Her er noen typiske oppgaver fra Matteknekkern. Prøv deg på dem og send svarene til trond.hagerud@mapei.no Klarer du alle 10, er du med i trekningen om en hyggelig påskeoverraskelse. 10.-klassingene som vant årets Matteknekker, klarte forøvrig 27 av 27.

1
På en tavle står det skrevet to tall. Det første tallet er to større enn det andre, mens det dobbelte av det andre tallet er to større enn det første. Hva er summen av de to tallene? A)  6    B)  8   C)  10 D)  13 E)  16

2
Hvilken brøk er minst? 3/4     7/8     11/20     4/7     5/9

3
Kari tok med noen kamerater på kafé og spanderte burritos på dem. Prisen var 172 kr pr. porsjon. De drakk gratis vann til, men noen av dem ville også ha én eller flere kopper kaffe, til 20 kr pr. kopp. Kari måtte betale nøyaktig 1000 kr for mat og drikke. Hvor mange kopper kaffe kjøpte hun?

4
Alf står tre steg fra en lyktestolpe og kaster en 1,5 m lang skygge. Lykta er plassert på toppen av den loddrette stolpen. Alf flytter seg seks steg lenger unna. Da blir skyggen A) 1,5 m B) 3 m C) 4 m D) 4,5 m E) 6 m?

5
Differansen mellom arealene av to sirkler er π, og summen av radiene i de to sirklene er 2. Hvor stor er radien i den største sirkelen? A) 9/8 B) 5/4 C) 11/8 D) 6/4 E) 13/8

6
Da en mann ble spurt om fødselsdagen sin, svarte han: ”Dagen før i går var jeg bare 25, og neste år blir jeg 28”. På hvilken dag var han født?

7
En bonde har til sammen 80 dyr på gården sin. Blant dyrene er det både kuer og høner. Til sammen har alle dyrene 194 bein. Hvor mange kuer og hvor mange høner har bonden?

8
Hvis du kaster to terninger, hva er da sannsynligheten for at summen blir et partall?

9
Figuren nedenfor viser fire like sirkler med radius lik 1. Sirklene ligger inntil hverandre inne i et kvadrat. Hva er arealet av det skraverte området uttrykt ved π?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
Hvilken verdi har x i dette magiske kvadratet?