Norske Backer har overtatt WicTek

7sterkeAktuelt

Med unntak av firmanavnet og Wiggo Carlsen selv, overtok Norske Backer alt fra ansatte og maskiner, til lokaler og kunder hos tradisjonsrike WicTek på SIVA 1. august. Målet er økt satsing på mekanisk kompetanse, som er sterkt etterspurt i Gardermoen-regionen.

– Siden vi flyttet fra Langeland har vi omstrukturert bedriften og økt kraftig mot olje- og gass-sektoren. WicTek tilfører oss nyttig mekanisk kompetanse, som vi vil utvikle videre. Blant annet satser vi på vekst inn mot Gardermoen, samt serviceoppdrag til andre viktige industribedrifter i regionen, forteller daglig leder Kenneth Judin i Norske Backer.

Veksten har gjort det naturlig for Norske Backer å overta hele driften til naboene i WicTek.
– Vi hadde behov for mer plass. Da vi forsto at Wiggo ønsket å trappe ned, var det enkelt å gripe denne muligheten til å få både større arealer og økt kompetanse. Vi overtar lokaler, driftsmidler, ansatte og ikke minst den goodwillen bedriften har opparbeidet seg gjennom mange år.

I 25 år har Wiggo Carlsen og hans bedrift vært en servicebedrift for industrien. Han har for lengst oppnådd pensjonsalder, men kommer til å fortsette som rådgiver en god stund fremover.

– Jeg har tenkt mye på hvordan bedriften skulle videreføres. Da Norske Backer ønsket å utvide, tror jeg dette ble dette den absolutt beste løsningen for WicTeks kunder og ansatte, sier Carlsen

– Det skjer mye spennende på Gardermoen for tiden, så jeg ser frem til å bidra i bedriften en stund til, understreker han.

7sterke har vært en medspiller i prosessen i en innledende fase og bidro med nyttige råd for og få realisert overtagelsen. Oppkjøpet ble gjennomført 1. august og all drift foregår nå under navnet Norske Backer.