Kaklende forbedring

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010

Nortura Samvirkekylling forbedret klekkeprosenten med 3,1 prosentpoeng i 2009. Det blir én million ekstra kyllinger å selge, det.

I 2009 kakket kyllinger seg ut fra 77,8% av eggene som kom inn for å klekkes hos Nortura Samvirkekylling i Våler. Det er en kraftig forbedring og et resultat som lar seg høre, også internasjonalt.

– Dette har løftet klekkeprosenten vår til å bli nest best i Norden. Resultatet blir lagt merke til fordi de øvrige rugeriene i Norden har hatt tilbakegang i den samme perioden, forteller daglig leder Bernt Kr. Snapa.

I løpet av 2009 har Nortura Samvirkekylling også forbedret kvaliteten på de nyklekte kyllingene. De har fått bedre helse og er mer robuste, og det er viktig, både for å tåle transport og for at de skal spise og vokse godt når de kommer til slaktekyllingprodusenten.

Nortura Samvirkekylling er en viktig brikke i norsk kyllingproduksjon fordi absolutt alle foreldrene til alle norske slaktekyllinger blir klekket her, ca 630.000 hønemødre og noen haner i 2010. Allerede én dag gamle blir de sendt til oppdrettere over hele landet. 25 uker gamle begynner hønene å levere egg, som igjen blir ruget og klekket til slaktekylling i et av landets tre rugerier.

Nortura Samvirkekylling er også med på denne produksjonen med en produksjonsprognose for 2010 på 28 millioner kyllinger som havner hos slaktekyllingprodusenter. Til sammen klekker Vålerbedriften rundt 45% av alle norske kyllinger.