Utfordret av Innovasjon Norge

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010

7sterke-bedriftene får for lite ut av det offentlige virkemiddelapparatet og må bli bedre til å bruke det. Det sa Innovasjon Norge da 7sterkes produksjonsnettverk arrangerte årets første industriforum.