Sykefraværet kraftig ned hos Contiga

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010

Contiga på Roverud har redusert sykefraværet med to tredeler.

Fra en situasjon med sykefravær over 15% per måned i starten på 2009 arbeidet Contiga på Roverud seg ned til et månedstall på 5% ved utgangen av året. Det er godt under landsgjennomsnittet for industrien.

– Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og samarbeidet med NAV og bedriftshelsetjenesten har fungert utmerket, sier produksjonssjef Thor Egil Einarsrud.

Et viktig prinsipp hos Contiga er «leder før lege».

– Vi oppfordrer medarbeiderne til å komme til oss først. På den måten kan vi angripe utfordringene fra roten og gjøre noe med eventuelle årsaker til fravær som kan føres tilbake til arbeidsplassen og jobbsituasjonen, sier han.

Contiga fortsetter å bruke en offensiv kamp mot sykefravær som et strategisk tiltak for å bedre konkurransesituasjonen.

– Vi mener det er gode muligheter for å komme under 5%. I to av de siste fire månedene i fjor var vi helt nede på 2,8%, sier Thor Egil Einarsrud.

– Dette har kun vært mulig ved at de ansatte har støttet 100% opp om tiltakene som er iverksatt. Contiga har høyt fokus på HMS og oppfølging og forebygging av sykefravær: Systemene som er bygd opp i bedriften, har god virkning og inkluderende effekt, sier tillitsvalgt Arnfinn Skara.