Utfordret av Innovasjon Norge

7sterke7nyhetene, 7nyhetene mars 2010

7sterke-bedriftene får for lite ut av det offentlige virkemiddelapparatet og må bli bedre til å bruke det. Det sa Innovasjon Norge da 7sterkes produksjonsnettverk arrangerte årets første industriforum.

Cirka 40 deltakere hadde tatt turen til Rescon Mapei AS i Nord-Odal. Tema var innovasjon og virkemiddelapparatet, med sterke foredragsholdere som Per Ottar Walderhaug, Innovasjon Norge og Fridrik Sigurdsson fra SINTEF MRB, som begge satte fokus på virkemidler.

– Det finnes mange forskjellige virkemidler, og jeg tror vi alle kan bli bedre til å bruke dem. Begge disse foredragsholderne ga oss bred og god informasjon, og Innovasjon Norge utfordret deltakerne til å vise engasjement, sier leder i produksjonsnettverket Jan Roger Broen.

Werner Melby satte fokus på den rollen Kongsvinger Kunnskapspark spiller i innovasjonsarbeidet, mens Tor Giæver og Sverre Guldbrandsen Dahl fra SINTEF Raufoss Manufacturing presenterte sitt eget arbeid med å bygge opp en portefølje av felles forskningsprosjekter.

– Tilbakemeldingene etter forumet har vært veldig positive. Spesielt gjelder det praktiske eksempler fra virkeligheten, som tydelig viser forbedringspotensial og hva slags fordeler samarbeid kan gi, poengterer Broen.

Prosjektleder Rolf Østher i NorDan var en av de fornøyde deltakerne.

– Det var stimulerende å høre gode foredrag om aktuelle temaer. Det er viktig å være orientert om hvilke virkemidler du kan bruke, og det var spennende å bli utfordret av Innovasjon Norge på å være samlede og tydelige, sier han.